Haberler

Valve timing optimisation of a spark ignition engine with skip cycle strategy

Çevrim atlatma stratejisi kısmi yük koşullarında motor valflerinin devreden çıkartılması suretiyle pompalama kayıplarını azaltan bir değişken strok hacmi yöntemidir. Çevrim atlatma metodu önemli bir yakıt ekonomisi sağlamasına rağmen, 4-zamanlı motorla karşılaştırıldığında azot oksit ve yanmamış hidrokarbon gibi kirletici emisyonları artırmaktadır. Bu çalışmada buji ateşlemeli bir motorun normal çevrim, atlatmalı çevrim ve çevrim atlatma ile değişken subap zamanlaması stratejileri tek boyutlu sayısal model üzerinden incelenmiştir. Çevrim atlatmalı motor belli sayıdaki statik çalışma noktalarında modellendikten sonra her bir simülasyon noktasında en yüksek fren momentini verecek en uygun ateşleme avansı bulunmak suretiyle optimize edilmiştir. Daha sonra ise gerek normal gerekse çevrim atlatmalı motordan elde edilen nümerik sonuçlar deneysel verilerle doğrulanmıştır. Doğrulama işleminden sonra ise emme ve egzoz subap profilleri krank miline göreceli şekilde kam milinin erken ya da geç olarak tahrik etmesine bağlı olarak optimize edilmiştir. Çevrim atlatma ve değişken subap zamanlamasının birlikte uygulanması durumunda 1200 ila 1800 rpm motor hız aralığında ve 1, 2 ve 3 bar fren ortalama efektif basınç değerlerinde sadece çevrim atlatma uygulamasına göre azot oksit emisyonları sırasıyla %35.1, %39.4 ve %26.8 oranlarında azalırken, hidrokarbon emisyonları da benzer şekilde sırasıyla %54.9, %49.3 ve %47.4 oranlarında azalmıştır. Yakıt tüketiminde ise çevrim atlatma ile değişken subap zamanlamasının beraber uygulanması kayda değer bir değişiklik oluşturmamıştır.
Linke buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Topkapı Kampüsü

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

Telefon: 0850 283 60 00
Eposta: info@istinye.edu.tr

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark