Hakkımızda

Hakkımızda

İstinye Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde eğitim süresi dört yıl olup, Lisans eğitimi verilmektedir. Bölümlerdeki eğitim dili Türkçedir. Yazılım Mühendisliği bölümü ile akademik başlangıç yapan Mühendislik Fakültemizin başlıca amacı günümüz teknolojik gelişmelerine katkı sağlamak yönünde, ulusal ve uluslararası alanlarda tasarım yapabilen, mevcut problemleri çözebilecek yeni teknolojiler geliştirebilen, çevreye duyarlı ve meslek etiğini temel ilke edinen mühendisler yetiştirmektir. Sanayi ile yakın iş birliğimiz, araştırmalarımız, sanayi sektörüne ve toplumuza açıktır. Bu tür iş birlikleri araştırma ve eğitimde sürdürülebilir mükemmellik sağlamayı amaçlayan büyüme ve istihdam planlarımızın da temellerinde yer almaktadır.

İstinye Üniversitesi bir Ar-Ge üniversitesi olarak kurulmuştur. Bu misyonun önemli bir parçasını göğüsleyen Mühendislik Fakültesi yürüteceği modern araştırmalarla toplumu ilgilendiren sorunların çözümünde öncülük ederek yeni bilgi üretimine öncelik verecektir. Modern araştırmaların yolunu açan bilginin üretimi, tartışılması ve transfer edilmesi süreci için öğretim üyelerine özgür bir ortam sunulan Fakültemizde, hızla değişen dünya üzerindeki etkimizi, gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çıktılarıyla ve bilimsel çalışmalarla kanıtlamak hedeflenmektedir. Araştırma, geliştirme, eğitim ve bilgi transferinde dünyanın en iyi mühendislik fakülteleri arasında yer almayı amaçlayan Mühendislik Fakültesi, yenilikçi, yaratıcı, araştırmacı mühendislerin yetiştiği, yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde teknolojik sorunlara çözüm getiren projelerin geliştirildiği, disiplinlerarası araştırmaların yapıldığı, ulusal ve uluslararası ölçeklerde etkin rol alabilen bir fakülte olmayı hedeflemektedir.

Fakültemiz, insanlığa fayda sunacak mühendislik sistemlerinin ihtiyaç duyduğu yeni bilgileri araştırmak, geliştirmek, üretmek, sanayi sektöründeki firmalara, kamuya, teknoloji şirketlerine ve akademiye önemli katkılar sağlayacak mezunlar yetiştirmek ve ülke ekonomisinin büyümesi için sanayi ile iş birliği için çalışılacaktır.

İstinye Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, güncel teknolojiyi içeren ders planları yoluyla, sağlam bir temel ve geniş mühendislik bilgisi edinirken, yoğun laboratuvar çalışmalarıyla uzmanlık kazanırlar. İlgili sanayi sektörü ile yakın ilişki içinde olmalarıyla, yerel ve küresel iş kollarının ihtiyaçları ve eğilimleri konusunda farkındalık oluşturacaktır. Staj ve proje programlarımız sayesinde öğrenciler, Fakültemizde mühendisliğin uygulama ve işletme yönleri konusunda da kapsamlı bir anlayış edineceklerdir. Fakültemizde, mühendislik alanında gereken donanım ve yetkinliklerin sağlandığı, sadece kuramsal bilginin değil edinilen bilginin yeni teknolojilere uygulanabilme yollarının gösterildiği, teknolojik problemlere farklı açılardan çözüm getirirken toplumsal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, etik değerlere de önem veren, yaratıcı, araştırmacı, yenilikçi mühendislerin yetişmesi için gerekli öğrenim ve araştırma ortamını sağlamak amaçlanmaktadır. Fakültemizde, akademisyenlerimizin şirketlerle ortak yürütecekleri projelerle ve girişimcilik faaliyetleriyle elde edecekleri Ar-Ge çıktılarını toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürmeleri amaçlanmaktadır.

Topkapı Kampüsü

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

Telefon: 0850 283 60 00
Eposta: info@istinye.edu.tr

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark