Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyoenformatik ve Genetik

Bölüm Hakkında

Biyoenformatik ve Genetik bölümü temelde bilgisayar bilimleri ve biyoloji bilimleri üzerine kurgulanmış; tüm canlılar arasındaki temel ve evrimsel ilişkileri işlemsel yöntemler ile açıklamayı ve anlamlandırmayı hedefleyen bilim dalıdır. Son 10 yılda yüksek ölçekli omiks ve hücre teknolojilerinin uygulanması ile yüksek oranda veri üretimi gerçekleşerek ‘büyük veri’ olarak adlandırdığımız yeni bir çağ başlamıştır. Üretilen bu verinin farklı alanlarda kullanımına olanak sağlayacak bir eğitim programı sunarak, öğrencilerimizin çağı yakalamış ve güncel biyolojik sorunları en doğru şekilde saptayabilecek ve çözebilecek nitelikte bireyler olarak  yetiştirilmesini hedeflemekteyiz.

Canlılığın temel yapı taşlarından olan DNA, RNA, protein ve metabolitler arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri temel fizik ve kimya prensipleri ile anlayarak, temel problemleri irdelemek problemlere yönelik en akılcı çözümler üretmenin en temel basamağı olarak bilinmektedir. Gelişen günümüz teknolojisi ile hem genetik hem de çevresel faktörlerin bu etkileşimler üzerindeki etkisini inceleyerek, genetik bilgi birikiminin gücü ile birleştirmenin önemini vurgulayan bir eğitim programı hazırladık. Lisans eğitim programımız İngilizce’dir ve program kapsamında, temel fizik, kimya, matematik ve programlama gibi temel mühendislik yetilerinin geliştirilmesinin ardından, genetik alanında kullanılmakta olan güncek yaklaşımlar ve prensipler ile ‘büyük veri’ konseptini birleştirerek, canlılar ve moleküler arasındaki etkileşimlerin anlaşılabileceği bir lisans eğitim programı geliştirdik.  Program içeriğine ait zorunlu dersler ve önerdiğimiz seçmeli dersler sonucunda, biyolojik kavramlara ve sorunlara farklı açılardan bakabilen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Biyoenformatik ve Genetik bölümünün en güncel uygulamaları arasında; kanser alanında tedavi ve tanıya yönelik çalışmalar, ilaç dirençi ve ilaç tasarımı/keşfi çalışmaları, yapısal biyoloji uygulamaları, evrimsel çalışmalar, yapay zeka ve karar algoritmalarının biyolojik süreçlere uygulanması vb. gibi birçok güncel konu yer almaktadır. Derslerimiz alanında uzman akademik kadro tarafından verilerek, laboratuvar uygulamaları,  yurtdışı, yurtiçi stajlar ve bitirme projeleri ile desteklenmektedir. Ayrıca tüm öğrencilerimiz, lisans eğitimleri sırasında akademisyenlerimiz tarafından yürütülen projelerde kısmi görevler alarak dahil olabilir, ve kendi ilgi alanlarına yönelik çalışmalara dahil olma fırsatı yakalayabilir.