Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilimsel Projeye TÜBİTAK Desteği

İstinye Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Buse Yılmaz’ın Seyrek Alt Üçgen Matris Çözümü için Çizge (Graf) Dönüşümü ve Özelleşmiş Kod Üretimi başlıklı TÜBİTAK 3501 projesi desteklenmeye uygun bulundu.

Seyrek doğrusal cebir sistemleri için doğrudan veya yinelemeli yöntemler ve LU, QR ve Cholesky seyrek matris ayrıştırma yöntemleri gibi, birçok sayısal çözüm sistemi için yapı taşı olan Seyrek Alt Üçgen Matris Çözümü (SAÜMÇ) toplam yürütme süresinin önemli bir bölümünü oluşturur. SAÜMÇ’ü paralelleştirme yöntemleri geçmişte kapsamlı bir şekilde incelenmiştir; ancak bu durum saniyede muazzam miktarda hesaplama yapan günümüzün son derece paralel ve özelleşmiş mimarilerinde bile zorlu bir problem olmaya devam etmektedir. Hesaplamalar arasındaki bağımlılıklardan kaynaklı sınırlı paralellik, hesaplamaların düzensiz ölçekte olması ve iş yüklerinin düşük taneli olması, etkili bir yük dengeleme ve senkronizasyon mekanizması yaklaşımı ihtiyacı doğurmaktadır. Proje, bu zorluklara çözüm üretmek için, merkezinde graf (çizge) dönüşümü olan, özelleşmiş kod üretimine dayalı yeni bir yöntem ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Buse Yılmaz hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.