Mühendislik Fakültesi

İşlevsel Yakın Kızılötesi Spektroskopisi

İstinye Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Onur KELEŞ, İSÜ Tıbbı Yapay Zeka Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (TYZAUM) cerrahların zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesinin nitel(sayısal) olarak yapılmasını sağlamak amacıyla, işlevsel yakın kızıl ötesi spektroskopisi(fNIRS) ve multimodal beyin görüntüleme methodları üzerinde çalışıyor.

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ONUR KELEŞ ve ekibi; cerrahların dikkat, karar verme, algılama hızı gibi bilişsel ve psikolojik özelliklerinin altında yatan beyin mekanizmalarını inceliyor. Çalışmalarını cerrahların gerçek çalışma ortamlarında (ameliyathanelerde) yapabilme fırsatı bulan Dr. Öğr. Üyesi Hasan Onur KELEŞ ve ekibi; fNIRS ile birlikte farklı taşınabilir, giyilebilir sensörleri fizyolojik ölçümler için eş zamanlı olarak kullanabiliyor. Near infrared lazer kullanan bir cihaz olan fNIRS, beynin işlevsel aktivitesini gösteriyor.

Gerçek zamanlı güvenlik uyarıları ve ameliyathane yönetiminde yardımcı olabilecek modeller üzerinde çalışan Dr. Öğr. Üyesi Hasan Onur KELEŞ, doktorlar için uyarı sistemleri oluşturmayı hedefliyor. Çalışmalar; cerrahi eğitiminde olan doktorlar için yeteneklerinin sayısal olarak değerlendirilmesi ve buna bağlı olarak eğitim ve sertifikasyon için yeni methodlar geliştirmesi adına büyük önem taşıyor.

Yılda yaklaşık 350 milyon cerrahi müdahale gerçekleştirildiği tıp dünyasında, cerrahi kliniklerinde yatan hastalarda, majör komplikasyon oranının seviyesinin yüksek düzeyde olması önemli bir durum olarak ortaya çıkıyor. Yapılan çalışmalar, cerrahi komplikasyonların yaklaşık yarısının önlenebilir olduğunu ve yüksek kapasite ve beceriye sahip ekiplerde advers olay gelişiminin belirgin derece düştüğünü, cerrahların zihinsel iş yükleri ile majör komplikasyonlar ve performansları arasında ilişkiler doğrudan olduğunu gösteriyor.