Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyemiz Dr. Mustafa Mısır, AB Çerçeve Programı Ufuk 2020 destekli COST (Avrupa Bilim ve Teknoloji İşbirliği) programı kapsamında konferans katılım hibesi kazanmıştır. Destek, CA15140 - Improving Applicability of Nature-Inspire