Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyemiz Dr. Mustafa Mısır, AB Çerçeve Programı Ufuk 2020 destekli COST (European Cooperation in Science and Technology) programı kapsamında Kısa Süreli Bilimsel Görev (STSM) hibesi kazanmıştır. Destek, CA15140 - Improving Appl