Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Akademik Kadro

Tanju  Ceyhan

Tanju Ceyhan,  Prof. Dr.

CV
Öğretim Üyesi

Lisans Eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde 1989 yılında tamamlayan Ceyhan, Yüksek Lisans Eğitimini 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde “Kimya” alanında, Doktora Eğitimini 1999 yılında aynı Üniversitede Kimya alanında tamamlayarak “Doktor (PhD)” unvanını almıştır. 2006 Yılında Kimya Bilim alanında Doçent, 2017 yılında Profesör olmuştur. 1989-2017 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) çeşitli Eğitim-Öğretim kademelerinde Program Başkanı ve Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır. 2017 Yılında akademik hayatını daha aktif sürdürmek amacı ile TSK den Kıdemli Albay rütbesi ile emekli olarak Akademik hayata geçiş yapmıştır. 2017 yılından bu yana İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde akademik kadroda yer almaktadır. Değişik substitüe gruplar içeren ftalosiyanin bileşiklerinin geçiş metal komplekslerinin sentezi, iletkenlik, elektrokatalitik, optik ve elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi ve bu bileşiklerden nano malzemelerin elde edilmesi konularında araştırmalar yapmıştır. Kimyasal sensör cihazlarında kullanılmak üzere ftalosiyanin türevlerinin tasarım ve sentezinin yanısıra; fotodinamik terapi (PDT) amaçlı suda çözünür ftalosiyaninlerin dizayn ve sentezi, fotofiziksel ve fotokimyasal özelliklerinin araştırılması konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Uluslararası hakemli saygın dergilerde (SCI) yayınlanan makaleleri toplam 600 üzerinde atıf almıştır. Web of Science göre (Nisan 2019) h indeksi 16 dır. Makalelerinin yanı sıra TUBİTAK ve BAP kapsamındaki ARGE projelerinde yürütücü ve araştırıcı olarak görev yaptığı tamamlanmış projeleri ve Tıp Fakülteleri için basılmış ‘’Genel Organik Kimya’’ kitabı bulunmaktadır. Bu çalışmalarının büyük bir kısmını da ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda bildiri ve poster şeklinde sunmuştur. Yaptığı makale ve araştırmalar, GATA- Temel Tıp Bilimleri Ödülleri, TÜBİTAK-Yayın Teşvik Ödülleri almıştır. SCI’da listelenen uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik görevini de yürütmektedir Prof. Dr. Tanju Ceyhan İngilizce bilir, evli ve bir erkek babasıdır.

Araştırma Alanları: Ftalosiyanin bileşiklerinin dizaynı, sentezi, karakterizasyonu ve uygulamaları, Koordinasyon bileşikleri, Supramoleküler kimya, Makrohalkalı bileşikler, Organometalik kimya