Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Akademik Kadro

Sinem Fırtına

Sinem Fırtına,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

Sinem Fırtına lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Biyoloji bölümünde tamamlamış, yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü İmmünoloji bölümü, doktora eğitimini ise aynı enstitünün Genetik bölümünde bitirmiştir. Araştırmacı olarak yer aldığı European Leukemia Network (ELN) projesi kapsamında İtalya Padova Üniversitesinde yeni nesil dizileme teknikleri eğitimi almış, bu tekniği kullanarak 100’den fazla çocukluk çağı lösemi hastasında klonal kanser hücresi takibi ve 200’e yakın primer immün yetersizlik hastasında hastalığa sebep olan mutasyonların tespitini gerçekleştirmiştir.

Araştırma Alanları: Çocukluk çağı lösemilerde mutasyonların belirlenmesi ve klonal takip, Primer immün yetersizliklerde hastalığa sebep olan mutasyonların tespiti, Yeni nesil dizileme teknikleri, epigenetik düzenlenmeler