Mühendislik Fakültesi

Akademik Kadro

İlker Ayaz

İlker Ayaz,  Araştırma Görevlisi

CV
Öğretim Üyesi