Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Akademik Kadro

Lisans ve yüksek lisans derecelerini ODTÜ fizikten alan Dr. Özönder, doktorasını University of Minnesota, Twin Cities'de fizik bölümünde nükleer fizik alanında tamamladı (2013). Daha sonra 2013-2016 yılları arasında University of Washington'da fizik bölümünde doktora sonrası araştırmacı ve öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2016'da Türkiye'ye dönen Dr. Özönder, önce Koç Üniversitesi'nde daha sonra da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 2016-2019 yılları arasında araştırmacı olarak çalıştı, ve daha sonra 2019'da İstinye Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümüne doçent olarak atandı. Dr. Özönder aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (nano.itu.edu.tr) ve İSÜ Tıbbi Yapay Zeka Araştırma ve Uygulama Merkezi (tyzaum.istinye.edu.tr) ile bağlantılıdır.. Dr. Özönder’in halihazırdaki interdisipliner projeleri kuantum fiziğinden yapay zekaya, nanoteknolojiden yüzey fiziği ve nükleer fiziğe kadar uzanmaktadır. Bu projelerden nanoteknoloji ile alakalı olan iki boyutlu katkılanmış grafen kuantum noktaları ucuz ve çevre dostu güneş pilleri tasarımı ve üretimi projesi İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından Şubat 2020 itibariyle ₺1.000.000’luk bütçe ile fonlanmıştır (İTÜ’den üç diğer öğretim üyesi ile birlikte). Bu proje kapsamında Dr. Özönder, lab ortamında kimyasal sentez aşamasına geçmeden önce en uygun katkılı grafen atom konfigürasyonlarının tespiti için ulusal süperbilgisayar merkezinde kuantum mekaniği hesapları yapmaktadır. Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi (DFT) adı ile bilinen bu çok parçacıklı kuantum mekaniği hesapları aynı zamanda kimyada, malzeme biliminde ve eczacılık alanında ilaç keşfinde ve tasarımında da kullanılmaktadır. Dr. Özönder ayrıca kuantum mekaniği hesaplarının (DFT) yapay zeka yöntemleriyle optimizasyonu ve hızlandırılması üzerine çalışmaktadır. Bu proje, Dr. Özönder’in yapay zeka ile malzeme/ilaç keşfi ve daha da genel olarak yapay zeka ile fizik, malzeme bilimi ve eczacılık yapma şemsiye projesinin bir parçasıdır. Yine aynı çerçevede yürütülen başka bir temel bilim projesi ise malzemelerdeki manyetik faz geçişinin olduğu kritik sıcaklık değerlerinin gözetimsiz makine öğrenmesi metodu ile saptanmasıdır.

Araştırma Alanları: Yapay zekanın temel bilimlerde ve tıpta uygulamaları, Grafen Kuantum Noktaları ile Güneş Pilleri Üretimi, Yoğun Madde Fiziği, Monte Carlo Simülasyonları, Nükleer Fizik, Yüzey Fiziği ve Fraktal Yapılar

Temel Alanları: Fizik,  Nanoteknoloji,  Malzeme Fiziği,