Mühendislik Fakültesi

Akademik Kadro

Ozan Akhan

Ozan Akhan

Araştırma Görevlisi