Mühendislik Fakültesi

Akademik Kadro

Çetin Kaya  Koç

Çetin Kaya Koç,  Prof. Dr.

CV
Öğretim Üyesi

Doktorasını Amerika Birleşik Devletleri’nde University of California Santa Barbara’da 1988 yılında tamamlayan Çetin Kaya Koç, Amerika Birleşik Devletleri’nde 1988-1992 yılları arasında University of Houston’da yardımcı doçent, 1992-2007 yılları arasındaysa Oregon State University’de önce doçent sonra da profesör olarak görev yapmıştır. Bu üniversitede Bilgi Güvenliği Laboratuvarını kurmuş ve Eylül 2001 tarihinde Seçkin ve Sürdürülebilir Araştırma Liderliği ödülüne layık bulunmuştur. 2008-2017 yıllarında ise doktorasını aldığı University of California Santa Barbara'da profesör olarak çalışmış, kriptografi ve nöromorfik mühendislik alanlarında lisans, yüksek lisans, doktora öğrencisi ve doktora-sonrası araştırmacıların birlikte çalıştığı Koç Lab'i kurmuştur. 2017 Ekim’de ise İstinye Üniversitesi akademik kadrosuna katılmıştır. Koç Lab çalışmaları dışında Çin Nanjing Havacılık ve Uzay Üniversitesinde Kriptografi Araştırma Merkezinde doktora ve doktora-sonra araştırmacıların çalışmalarını yönetmektedir. Koç’un kriptografik mühendislik, siber-fiziksel güvenlik ve nöromorfik mühendislik konularında yürüttüğü araştırma çalışmaları özel fonlar ve ulusal araştırma fonları tarafından desteklenmektedir. Koç’un kurucuları arasında olduğu “Cryptographic Hardware and Embedded Systems (CHES)” Konferansı kriptografi alanında dünyanın ikinci büyük konferansı durumundadır. Koç, kriptografik donanım ve yazılımların tasarım ve uyarlanmaları konularında yayın yapan “Journal of Cryptographic Engineering (JCEN)” dergisinin kurucu şef editörlüğünü yapmaktadır. Ayrıca, “International Workshop on the Arithmetic of Finite Fields (WAIFI)” and “Security Proofs for Embedded Systems (PROOFS)” konferanslarının da kurucuları arasındadır. WAIFI sonlu cisimler üzerinde çalışan mühendis ve matematikçilerin bir forumu niteliğinde olup, PROOFS çalıştayının amacıysa, özellikle kriptografik mekanizmalar içeren gömülü sistemlerin güvenliğini arttıracak metodolojilerin geliştirilmesini sağlamaktır. Koç, Eylül 2013 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen “Open Problems in Mathematics and Computational Science” çalıştayına başkanlık yapmış ve çalıştay sırasındaki konuları içeren aynı isimli kitaba yazarlık ve editörlük etmiştir. Ayrıca, Temmuz 2017’de ABD Ulusal Bilim Vakfı (National Science Foundation) tarafından desteklenen “Cyber-Physical Security Education” isimli bir çalıştayi Paris’de düzenlemiştır; bu çalıştay sonucu olarak Springer tarafından “Cyber-Physical Systems Security” isimli bir kitabı 2018 yılında yayınlamıştır. Koç, 2003-2008 yılları arasında ve 2015 yılından bugüne kadar “IEEE Transactions on Computers”, 2003-2007 yılları arasında da “IEEE Transactions on Mobile Computing” dergilerinin yayın kurullarında editör olarak görev yapmış, “IEEE Transactions on Computers” dergisinin kriptografi konulu Nisan 2003 ve Kasım 2008 sayılarında konuk editör olarak yer almıştır. Koç, prestijli “International Journal of Foundations of Computer Science” dergisinin editörlüğünü de 2007 yılından beri yürütmektedir. Koç, kriptografi mühendisliğine yaptığı katkılardan dolayı 2007 yılında IEEE Fellow ünvanına layık görülmüştür. Koç’un 2007-2018 yıllarında yayınlanan “Cryptographic Algorithms on Reconfigurable Hardware”, “Cryptographic Engineering”, and “Open Problems in Mathematics and Computational Science”, ve “Cyber-Physical Systems Security” başlıklı 4 kitabı mevcuttur. Bunlardan, “Cryptographic Engineering” Çinceye çevrilmektedir. Koç’un 200’den fazla akademik yayını ve 13 Amerika Birleşik Devletleri patenti bulunmaktadır. Koç, 15 doktora öğrencisi ve 40 yüksek lisans öğrencisi mezun etmiştir. Doktora öğrencilerini 11i profesör olarak, diğerleri ise teknoloji firmalarında araştırmacı olarak çalışmaktadır. Koç, ABD ve Avrupa’da kriptografi alanında en çok doktora öğrencisi yetiştiren 3 bilim adamından biri olarak bilinmektedir. Ayrıca, H-endeksi değerlerine göre en çok atıf alan 100 Türk araştırmacı arasındadır.

Araştırma Alanları: Siber-fiziksel güvenlik, kriptografik mühendislik, sonlu cisimler aritmetiği, rasgele sayı üreteçleri ve nöromorfik mühendislik

Temel Alanları: Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, 

Liu Zhe,Longa Patrick,KOÇ ÇETİN KAYA. (2018), Guest Editors’ Introduction to the Special Issue on Cryptographic Engineering in a Post-Quantum World: State of the Art Advances, IEEE Transactions on Computers, 67(11), 1532-1534.
DAI Wangchen,CHEN Donald Donglong,Cheung Ray,KOÇ ÇETİN KAYA. (2018), FFT-based McLaughlin’xxs Montgomery Exponentiation without Conditional Selections, IEEE Transactions on Computers, 1-1.
KOÇ ÇETİN KAYA (2018), "Cyber-physical systems security", "İngilizce", Mühendislik Temel Alanı->Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilimsel Kitap
GREEN SAM,VINEYARD CRAIG M,KOÇ ÇETİN KAYA (2018), "Cyber-Physical Systems Security", "İngilizce", Mühendislik Temel Alanı->Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilimsel Kitap
Luo Jieliang,Green Sam,Feghali Peter,Legrady George,KOÇ ÇETİN KAYA (2019), "Cyber-Physical Systems Security", "İngilizce", Mühendislik Temel Alanı->Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilimsel Kitap