Mühendislik Fakültesi

Akademik Kadro

Barış Doğru

Barış Doğru,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini 2005 ve 2007 yıllarında sırasıyla Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden alan Dr. Barış Doğru, 2015 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Doktora çalışmasını tamamlamış olup 2018 yılından itibaren İstinye Üniversitesi Makine Mühendisliği (İngilizce) Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2007-2013 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'nde araştırma görevlisi ve 2014-2017 yılları arasında ise Haliç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev almıştır. Dr. Barış Doğru ayrıca 2016-2018 yılları arasında TÜBİTAK bursiyeri olarak gittiği İngiltere’nin Southampton Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde araştırma ziyaretçi olarak doktora sonrası çalışması yapmış olup halen bu üniversitenin kadrosunda yurtdışı çalışmalarına devam etmektedir.

Araştırma Alanları: İçten yanmalı motorlar, modelleme ve simülasyon, Alternatif yakıtlar, Termodinamik, Kontrol

Temel Alanları: Makine Mühendisliği,  İçten Yanmalı Motorlar,  Yakıtlar ve Yanma, 

DOĞRU BARIŞ,lot roberto,Koralage Ranga Dinesh Kahanda. (2018), Valve timing optimisation of a spark ignition engine with skip cycle strategy, Energy Conversion and Management, 173(), 95-112.
BAYKARA CEMAL,KUTLAR OSMAN AKIN,DOĞRU BARIŞ,ARSLAN HİKMET. (2017), Skip cycle method with a valve-control mechanism for spark ignition engines, ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 146(), 134-146.
DOĞRU BARIŞ,Özdemir Murat. (2017), Electronic Measurement of Weather Conditions for an Engine Test Room, Journal of Thermal Engineering,
Doğru Barış, Ejder Süleyman Bulut. (2013), Bir Dizel Motorda Etanol ve Kanola Biyodizeli Kullanımı Üzerine Deneysel ve Teorik Bir Çalışma, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mühendis ve Makina Dergisi, 30-46.
Tekeli Özgür, Doğru Barış, Baykara Cemal, Kutlar Osman Akın, Arslan Hikmet. (2013), Çevrim Atlatmalı Bir Benzin Motorunun Ateşleme ve Püskürtme Ünitelerinin Bilgisayardan Esnek Olarak Kontrolü, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mühendis ve Makina Dergisi, 24-35.
Günkan Fırat Mehmet, Doğru Barış, Baykara, Kutlar Osman Akın, Arslan Hikmet. (2013), Design and Dynamic Analysis of a Novel Valve Control Mechanism, Machines Technologies and Materials, 12-15.
Tekeli Özgür, Doğru Barış, Baykara Cemal, Kutlar Osman Akın , Arslan Hikmet. (2013), Flexible Computer Based Control of Ignition and Injection Units of a Gasoline Engine with Skip Cycle Mechanism, Machines Technologies and Materials, 33-38.
DOĞRU BARIŞ,ARSLAN HÜSEYİN ERTUĞRUL,GÜNEŞ DOĞAN,Şenveli Eren. (2012), Experimental Investigation of the Effect of Using Ethanol Blended Diesel Fuels on Engine Performance and Exhaust Emissions, Petroleum Science and Technology, 30(1), 100-113.
(2013), "Uluslararası Bilimsel ve Sanatsal Yayınları Teşvik Programı", "Üniversite", "İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ",