Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Akademik Kadro

Funda Özdemir

Funda Özdemir,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi,Dekan Yardımcısı

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü'nde 2010 yılında tamamlayan Funda Özdemir, 2012 yılında Sabancı Üniversitesi'nde Matematik Yüksek Lisans ve 2016 yılında aynı üniversitede Matematik Doktora programını tamamlamıştır. Doktora esnasında Telecom ParisTech'de (Fransa) ziyaretçi araştırmacı olarak bulunmuştur. 2016-2018 yılları arasında Sabancı Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapmıştır.

Araştırma Alanları: Cebirsel kodlama teorisi, sonlu cisimler, cebirsel fonksiyon cisimler, Kriptografi