Mühendislik Fakültesi

Akademik Kadro

Funda Özdemir

Funda Özdemir,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü'nde 2010 yılında tamamlayan Funda Özdemir, 2012 yılında Sabancı Üniversitesi'nde Matematik Yüksek Lisans ve 2016 yılında aynı üniversitede Matematik Doktora programını tamamlamıştır. Doktora esnasında Telecom ParisTech'de (Fransa) ziyaretçi araştırmacı olarak bulunmuştur. 2016-2018 yılları arasında Sabancı Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapmıştır.

Araştırma Alanları: Cebirsel kodlama teorisi, sonlu cisimler, cebirsel fonksiyon cisimler, Kriptografi

Temel Alanları: Matematik, 

GÜNERİ CEM,ÖZDEMİR FUNDA,Sole Patrick. (2018), On the additive cyclic structure of quasi-cyclic codes, DISCRETE MATHEMATICS, 341(10), 2735-2741.
Alahmadi Adel,ÖZDEMİR FUNDA,Sole Patrick. (2018), On self-dual double circulant codes, DESIGNS CODES AND CRYPTOGRAPHY, 86(6), 1257-1265.
GÜNERİ CEM,ÖZBUDAK FERRUH,ÖZDEMİR FUNDA. (2017), Hasse-Weil bound for additive cyclic codes, DESIGNS CODES AND CRYPTOGRAPHY, 82(1-2), 249-263.
GÜNERİ CEM,ÖZBUDAK FERRUH,ÖZDEMİR FUNDA. (2017), ON COMPLEMENTARY DUAL ADDITIVE CYCLIC CODES, ADVANCES IN MATHEMATICS OF COMMUNICATIONS, 11(2), 353-357.