Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Ar-ge ve Uluslararası İşbirlikleri Koordinasyon Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Alper Tunga

Doç. Dr. Saliha Karadayı Usta

Doç. Dr. Pınar Çakır Hatır

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Kutlu

Dr. Öğr. Üyesi Şenol Pişkin