Faculty of Engineering

Yazılım Mühendisliği

Bölüm Başkanının Mesajı

Dr. Öğr. Üyesi Funda Özdemir

Dr. Öğr. Üyesi Funda Özdemir
Bölüm Başkanı

Yazılım Mühendisliği, fizik alanındaki hesaplama ihtiyacından doğan bir disiplin adıdır. İlk bilgisayar uzmanları nükleer bölünme, aerodinamik ve istatiksel fizik gibi fiziksel olayları modelleyen diferansiyel denklemleri çözmeye çalışıyorlardı. İlk bilgisayarlar, her sıranın programdaki bir satır kodu temsil ettiği anahtarların bulunduğu büyük bir levha üzerinde anahtar konumlarının seçilmesi yoluyla programlanmıştır. Karmaşık grafik yapılı bir oyun ya da Internet tarayıcı gibi bütün bilgisayar projeleri için bu şekilde bilgisayar programlamanın zorluğunu bir hayal edin! Ancak, ilginçtir ki, 20. yüzyılın en dahi matematikçilerinden biri kabul edilen John von Neumann’ın ortaya attığı orijinal matematiksel model bugün hala kullanmakta olduğumuz bilgisayar modelidir. 

Bugün, ’’von Neumann’’ olarak adlandırılan bu model, elektronik saatlerden modern süper bilgisayarlara kadar tüm programlamada kullanılmaktadır. 1940’ların ortasında John von Neumann bu modeli icat ettiğinden beri teori alanında değişen bir şey yoktur. Veri ve programın bilgisayarda aynı hafızaya yerleştirilebileceğini anladığımızdan beri, programlama devrimi donanım ve yazılım olmak üzere iki alanda ortaya çıkmıştır. Diğer bir deyişle, programlamanın kuram ve uygulaması olarak gördüğümüz yazılım mühendisliği ve programların üzerinde koştuğu fiziksel bilgisayar (donanım).

İstinye Üniversitesi’nde, özellikle bilgisayar devriminin yazılım ve donanım ortak noktaları üzerine eğitim ve araştırmaya odaklı iki mühendislik bölümü vardır; Yazılım Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği.

Bu bölümde odak noktamız programlamanın kuram ve uygulamasıdır. Eğitimin ilk iki yılı, özellikle Python ve C üzerinde programlama ve temelinde yatan mantık, hesaplamalı cebir ve grafik teorisi gibi matematiksel konulara dayanır. Sonraki iki yıl, algoritmalar ve veri yapıları, nesneye yönelik programlama, işletim sistemleri, veri tabanları, bilgisayar ağları, bilgisayar güvenliği, kriptografi ve makine zekâsı üzerine dersler, öğrencilerimize programlamanın hem kuramını hem de uygulamasını öğreterek onları mesleğe hazırlar.

Her yıl yaklaşık %15 yazılım mühendisliği uygulamasının (programlama dilleri, platformlar ve uygulamalar gibi) artık kullanımdan kalktığı tahmin ediliyor. Bu nedenle, 6 ya da 7 yıl boyunca vaktini boşa harcamış olan bir YM mezunu, programlama alanına tamamen yabancı olacaktır. Bu durumu engellemenin sadece bir yolu vardır. Bir yazılım mühendisliği mezunu kişinin yeni bir programlama aracı ya da platformunu kolaylıkla öğrenebilmesi için hem kalıcı teoriyi hem de geçici uygulamaları birlikte öğrenmiş olması gerekir. Yazılım Mühendisliği öğretim üyeleri olarak, amacımız mezunlarımızı programlamanın hem kuramı hem de uygulaması üzerine eğitmek ve yetiştirmektir.