Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Vizyon-Misyon

İstinye Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin vizyonu; yapay zekayı merkeze alarak bilimsel çalışmalar yapan, yenilikçi projeler üreten, ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme faaliyetleri içerisinde bulunan, öğrencilerini bu yönde yetiştiren bir fakülte olmaktır.

İstinye Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin misyonu; ulusal ve uluslararası düzeyde sektör ve akademi ile yakın iş birliği içerisinde yenilikçi, sürdürülebilir, güncel teknolojiye dayalı araştırmalar yapmak, etik ilkeleri gözeterek çözümler geliştirmek ve buna uygun olacak şekilde öğrenciyi merkeze koyan bir anlayış ile eğitim sunmaktır.

 

Değerler:

 • Yenilikçilik
 • Girişimcilik
 • Rekabetçilik
 • Liderlik
 • Takım ruhu
 • Etik değerlere saygı
 • Adalet
 • Tutku
 • Kendine güven
 • Sosyal sorumluluk
 • Aidiyet ve adanmışlık duygusu