Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Bölüm Hakkında

Prof. Dr. Mehmet Fatih Taşgetiren

Bir disiplin olarak temelleri Birinci Sanayi Devrimi’ne dayanan Endüstri Mühendisliği, Endüstri 4.0’ın yaşandığı günümüzde, insan, veri, ekipman, enerji ve materyallerden oluşan bütünleşik ve karmaşık sistemlerin tasarımı, uygulanması ve iyileştirilmesi konularına odaklanmaktadır. Disiplinlerarası işbirliğine oldukça açık olan Endüstri Mühendisleri, analitik düşünme, sistemsel yaklaşım, modelleme ve optimizasyon gibi kritik becerilerle mezun olurlar ve üretim, sağlık, bilişim, ulaşım ve finansal piyasalar gibi birçok alanda var olan sistemler üzerinde uzmanlaşma imkanına kavuşurlar.

Endüstri Mühendisleri tarafından geliştirilen çözümler yukarıda sayılanlar da dahil birçok alanda süreç ve sistemlerin otomasyonuna ve iyileştirilmesine katkılar sunmaktadır. İstinye Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, esnek yapısı sayesinde, öğrencilere öğrenimleri boyunca farklı disiplinlerle etkileşim kurma imkanı sunarak çok farklı alanlarda uzmanlaşmış ve özgüveni yüksek bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Günümüzde hızla yaşanan dijital dönüşüm ile birlikte veri ulaşılabilirliğinin artması, diğer yandan bilgisayarların hesaplama kapasitelerindeki artışın bir sonucu olarak veri işleme ve insan-makine etkileşimi gibi alanlarda yaşanan gelişmeler, birçok alanda daha önce çözülmesi mümkün olmayan optimizasyon problemlerini çözülebilir hale getirdi. Bu durum, diğer disiplinlerde olduğu gibi, Endüstri Mühendisliği eğitiminin de yeniden şekillendirilmesini zorunlu hale getirdi. Bu bağlamda, İstinye Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü güncel gelişmelere ayak uyduran güçlü ve yenilikçi bir müfredatla öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

Prof. Dr. Mehmet Fatih Taşgetiren

Bölüm müfredatımız, sağlam bir temel bilim altyapısının yanı sıra, yazılım, algoritma dizaynı ve grafik tasarım gibi modern teknik becerileri de kazandıran güçlü bir mühendislik eğitimi ile başlıyor. Takip eden yıllarda ise öğrencileri, üretim süreçleri, olasılık ve istatistik, modelleme ve optimizasyon, veri analitiği, mühendislik ekonomisi, sistem tasarımı, kalite mühendisliği, üretim planlama gibi Endüstri Mühendisliği alanında derinleşmeyi sağlayan güçlü bir program bekliyor. Öğrenciler, geniş bir seçmeli ders yelpazesi sayesinde arz zinciri yönetimi, lojistik planlama, yapay zekâ ve makine öğrenimi, ya da finans mühendisliği gibi çok çeşitli alanlarda ihtisas yapma imkanı buluyor. Ders programı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.