Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

Bölüm Hakkında

bio

İstinye Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, sağlık alanında olan problemlere mühendislik çözümleri getirmek, insanların daha sağlıklı ve kaliteli yaşamlar sürdürmelerini sağlamak için tıp ve sağlık bilimleri, temel bilimler ile diğer mühendislik alanlarıyla ortak teknolojiler üretmeye odaklı, araştırma ağırlıklı, disiplinler arası bir bölümdür.

Bölümümüz araştırma kültürünü özümsemiş, problem çözme yeteneği gelişmiş ve bu yetenekleri uygulamak için gerekli araçlarla donanmış, hem akademide hem de sanayide kendini eşsiz konumlandırabilecek biyomedikal mühendisleri yetiştirme hedefindedir.

Bölümümüz Eğitim-Öğretim faaliyetlerine 2021 yılında başlamıştır. Eğitim dili %100 İngilizce olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayacaktır. İlk ogrencilerini  2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde alacaktır. Biyomedikal Mühendisliği bölümümüz tam burslu kontenjanı 20 kişi olarak belirlenmiştir. 

4 yıllık lisans programının 1. sınıfında Biyomedikal mühendisliği öğrencileri fizik, kimya, matematik, bilgisayar programlama ve bilgisayar destekli çizim gibi ortak mühendislik dersleri ile sonraki yıllarda gelecek bölüm temel dersleri için gerekli altyapıyı edinirler. Yine 1. sınıfta öğrencilerimizin Biyomedikal mühendisliğine dair konulara adım atmaları için Biyomedikal Mühendisliğine Giriş dersini sunmaktayız.

2. yıl müfredatında öğrencilerimizin Biyomedikal mühendisliği için gerekli biyoloji temel bilim altyapısını oluşturmaları için Biyomedikal Mühendisliğinde Biyoloji, fizyoloji temeli için İnsan Anatomi ve Fizyolojisi, ekonomi temeli için ise Mühendislik Ekonomisi dersleri ve matematik temeli için Diferansiyel Denklemler dersleri bulunmaktadır. 2. Yıl Biyomedikal mühendisliği temel alan derslerini almaya başlayacak öğrencilerimize Elektrik Devreleri, Biyomedikal Elektronik ile Sinyaller ve Sistemler dersleri ile önemli donanım ve yazılım altyapısı sağlanırken Biyomalzeme dersi Biyomedikal mühendisliğinde mekanik ve malzeme mühendisliği konularına giriş yapılacaktır.

Programın ilk iki yılında Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Genel İngilizce dersleri de müfredatımızda bulunmaktadır.

3. sınıfta öğrencilerimiz Medikal Görüntüleme dersiyle tıbbi görüntüleme yöntemlerinin çalışma prensipleri ile ilgili kapsamlı bilgi sahibi olacak, Biyomedikal Enstrumentasyon dersi ile Biyomedikal mühendisliğinde gerekli elektronik ve devre temellerini uygulamalı olarak öğrenip bu donanımı insan fizyolojik sinyallerinin ölçümünde kullanma deneyimini yine uygulamalı olarak edineceklerdir. Olasılık ve Biyoistatistik dersi aracılığıyla öğrencilerimiz hem akademide ve klinikte bilimsel çalışma tasarlayabileyecek birikime ulaşacak hem de sahada da karşılaşabilecekleri biyomedikal problemlere istatistik yöntemleri uygulamak için gerekli yazılım altyapısı edileneceklerdir. Doku ve hareket biyomekaniğine giriş yapılacak Biyomekanik dersi, doğru ve sorumlu kararlar için olmazsa olmaz Mühendislik Etiği dersi ile biyolojik sistemlerin fiziko kimyasal etkileşimlerini temellendirmek için Biyomedikal Transport Fenomenleri dersi ve biyoloji ve uygulamalı mühendislik çalışmalarına giriş için Biyoteknoloji ve Biyofarmasötikler dersi 3. sınıf müfredatımızın parçasıdır. Bu zorunlu derslerin yanı sıra 3. sınıfta iki adet Fakülte seçmeli, dört adet Bölüm seçmeli ve 3. sınıf öncesi yaz dönemi ilk staj deneyimi bulunmaktadır.

4. sınıf öncesi yaz döneminde ikinci staj deneyimini kazanacak öğrencilerimiz bu sınıfta iki Üniversite seçmeli ve altı Bölüm seçmeli dersi alıp kendi istedikleri alanlarda uzmanlaşacaklardır. Geniş seçmeli ders havuzumuz öğrencilerimize yazılım ve donanım açısından kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyacak derslerin yanı sıra biyomedikal mühendisliğinin spesifik alanlarına yönelmeleri için pek çok farklı alanda dersleri içermektedir[UP1] . Son sınıf öğrencilerimiz lisans programı boyunca edindikleri deneyim ve donanımı Biyodizayn dersleri ve bunlara paralel yürütülen Bitirme Projesi dersleri spesifik problemlere yönelik çözüm getiren ürün geliştirme kapasitesi kazanacak olan öğrencilerimiz sanayi ve klinikte aranan özelliklere sahip Biyomedikal mühendisleri olarak mezun olacaklardır.