Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Alper TUNGA Dekan

Prof. Dr. Sertaç ÖZTÜRK Prof. Seçilmiş Üye

Prof. Dr. Hatice GÜLEN Prof. Seçilmiş Üye

Prof. Dr. Dursun DELEN Prof. Seçilmiş Üye

Doç. Dr. Pınar ÇAKIR HATIR Doçent Seçilmiş Üye

Doç. Dr. Saliha KARADAYI USTA Doçent Seçilmiş Üye

Dr. Öğr. Üyesi Funda ÖZDEMİR Doktor Öğretim Üyesi Seçilmiş Üye