Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

Bölüm Hakkında

Dr. Öğr. Üyesi Funda Özdemir

Yazılım Mühendisliği, fizik alanındaki hesaplama ihtiyacından doğan bir disiplin adıdır. İlk bilgisayar uzmanları nükleer bölünme, aerodinamik ve istatiksel fizik gibi fiziksel olayları modelleyen diferansiyel denklemleri çözmeye çalışıyorlardı.İlk bilgisayarlar, her sıranın programdaki bir satır kodu temsil ettiği anahtarların bulunduğu büyük bir levha üzerinde anahtar konumlarının seçilmesi yoluyla programlanmıştır. Karmaşık grafik yapılı bir oyun ya da Internet tarayıcı gibi bütün bilgisayar projeleri için bu şekilde bilgisayar programlamanın zorluğunu bir hayal edin! Ancak, ilginçtir ki, 20. yüzyılın en dahi matematikçilerinden biri kabul edilen John von Neumann’ın ortaya attığı orijinal matematiksel model bugün hala kullanmakta olduğumuz bilgisayar modelidir. 

Yazılım Mühendisliği Bölümü’nün temel felsefesi; platformdan bağımsız, açık erişimli ve açık kaynaklı yazılım geliştirme metotları geliştirmek, böyle platformlarda eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmaktır. Öğrencilerimizin yoğun bir şekilde, platformdan bağımsız ve sahipli olmayan (unproprietary) işletim sistemleri üzerinde çalışarak yazılım geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Yazılım Mühendisliği Bölümü’nde odak noktamız programlamanın kuram ve uygulamasıdır. Eğitimin ilk iki yılı, özellikle Python ve C üzerinde programlama ve temelinde yatan mantık, hesaplamalı cebir ve çizge teorisi gibi matematiksel konulara dayanır. Sonraki iki yıl, algoritmalar ve veri yapıları, nesneye yönelik programlama, işletim sistemleri, veri tabanları, bilgisayar ağları, bilgisayar güvenliği, kriptografi ve makine zekâsı üzerine dersler, öğrencilerimize programlamanın hem kuramını hem de uygulamasını öğreterek onları mesleğe hazırlar.

0