Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

Bölüm Hakkında

Dr. Öğr. Üyesi Funda Özdemir

Yazılım Mühendisliği Bölümü, kurumların performanslarını ve etkinliklerini artırmak için bilgisayarlı yazılım sistemlerine olan bağımlılığının artmasına yanıt olarak kurulmuştur. Son derece etkili yazılımlar geliştirme ve piyasada rekabet avantajı elde etme ihtiyacının farkında olan bölüm, eğitim kursları ve uygulamalı proje deneyimlerinden oluşan kapsamlı bir program sunmaktadır. Bölümün temel amacı, öğrencileri güvenilir, uygun maliyetli ve rekabetçi yazılım çözümleri yaratabilen başarılı yazılım geliştiriciler olmak için gerekli bilgi ve becerilerle donatmaktır.

Müfredat, öğrencilere özel yazılım geliştirme süreçlerini kapsamlı bir şekilde kavramalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Yazılım geliştirmenin tüm aşamalarında yeterlilik gerektiren karmaşık, entegre bir süreç olarak kabul edilmesini vurgular. Öğrenciler, her aşamayla ilgili temel bilgi ve becerileri edinmenin yanı sıra, bireysel ilgi alanlarına ve hedeflerine göre uyarlanmış özel seçmeli dersler seçerek yeteneklerini daha da artırma ve geliştirme fırsatına sahip olurlar.

Program aşağıdaki geniş hedeflerden oluşmaktadır:

- Yazılım geliştirme endüstrisine profesyonel olarak eğitilmiş personel sağlamak.

- Yazılım geliştirmeyi desteklemek ve bu alanda araştırma yapmaya elverişli bir ortam sağlamak.

- Bilgi teknolojileri eğitiminin ilerlemesine katkıda bulunmak ve mezunların kalibresini artırmak.

- Mezunları bölgesel ve uluslararası rekabete hazırlamak.

Programın öğrenciler için özel hedefleri şunlardır:

- Planlama, gereksinim analizi, tasarım, uygulama, test ve kalite kontrol dahil olmak üzere yazılım geliştirme prosedürünün anlaşılması.

- Zaman ve bütçe kısıtlamalarını göz önünde bulundurarak ve etkili ekip iletişimini kolaylaştırarak yazılım projelerini etkili bir şekilde yönetmek.

- Yazılım geliştirme yaşam döngüsü boyunca mimari tasarımın öneminin farkına varmak.

- Teknik çözümler önererek ekip ve proje işbirliği yoluyla entegre yazılım sistemleri geliştirmek.

Yazılım Mühendisliği Bölümü mezunları, yazılım mühendisleri, sistem analistleri, yazılım tasarımcıları, yazılım geliştiricileri, veritabanı tasarımcıları ve yöneticileri, yazılım kalite yöneticileri veya yazılım test uzmanları olarak iş bulabilirler. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde istihdam fırsatları arayabilirler:

- Yazılım ve yapay zeka çözümleri üreten şirketler.

- Özel sektördeki bilgi teknolojisi merkezleri.

- Hem yerel hem de uluslararası kurumlar.

- Üniversiteler, enstitüler ve araştırma enstitüleri.

0