Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Bölüm Hakkında

molekuler-biyoloji-ve-genetik

Moleküler biyoloji ve genetik; virüslerden başlayarak, mikroorganizmalar, bitkiler, hayvanlar ve insanlarda yaşamın temel moleküllerini DNA, RNA, proteinler ve metabolitler düzeyinde araştıran ve bu moleküller arasındaki etkileşimleri inceleyerek tüm canlı sistemleri anlamaya çalışan çok önemli bir bilim alanıdır. Moleküler biyoloji ve genetik, günümüzde yüksek ölçekli omiks ve hücre teknolojilerinin uygulanması ile tek genli ve multifaktöryel kalıtsal özellikler,  kanser ve yaşlanma gibi önemli sorunların tanısı ve tedavisinde çözümler sunar.

Ayrıca üstün nitelikli bitki ve hayvanların yetiştirilmesi, mikroorganizmaların çevre sorunlarını iyileştirmede kullanılması gibi hayal gücü ile sınırlı çok çeşitli alanlarda kullanımına olanak sağlamaktadır. Güncel teknolojilerle canlıların kalıtım materyalleri amaca uygun biçimde gerek gen transferleri gerekse CRISPR-cas9, Cpf1, veya asal düzeltmeler gibi moleküler makaslar ile değiştirilebilmektedir.  Genetik ve epigenetik özelliklerin tanı ve tedavisi, hayvansal sistemde hastalık modellerinin oluşturulması, bitki özelliklerinin amaca uygun biçimde yönlendirilmesi ve istenilen sekonder metabolitlerin özellikle bitki ve mikroorganizma sistemlerinde üretilmesi başlıca araştırma alanlarıdır. Sonuçta tıp, ziraat, hayvancılık, eczacılık vb. alanlarda uygulamalı sonuçlara ulaşan araştırmalar gerçekleştirilebilmektedir. Dersler, alanlarında uzman akademik kadro tarafından verilirken teorik dersler, laboratuvar uygulamaları, yurtdışı, yurtiçi stajlar ve bitirme projeleri ile desteklenmektedir. Öğrencilik döneminden başlayarak AR-GE projeleri ile girişimcilik yeteneği olan bilimsel ve etik kuralları benimseyen nitelikli elemanları yetiştirmek için tüm olanaklar sunulmaktadır. Eğitim süresince konularında uzman ulusal ve uluslararası araştırıcılar seminerler ile eğitime destek sağlamakta ve öğrencilerin ilgi alanlarında çalışabilmeleri için olanaklar sunulmaktadır. Bölümümüz İngilizce eğitim vermektedir.