Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Bölüm Hakkında

molekuler-biyoloji-ve-genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2017 yılında Fen ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde, Prof. Dr. Nermin Gözükırmızı’ nın bölüm başkanlığında kurulmuş ve ilk olarak 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenci kabul etmiştir. Bölüm 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesine katılmıştır. Bölüm başkanlığını 2019 yılından bu yana Doç. Dr. Elif Aylin Özüdoğru yürütmektedir.

Bölümün tüm öğretim üyeleri araştırma ve öğretimde aktiftir ve öğrencilerin hem sınıfa hem de araştırma faaliyetlerine katılımına büyük önem verir. Öğrenciler Lisans eğitiminin ilk yılında, matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi zorunlu derslerle güçlü bir bilimsel altyapı oluştururlar, takip eden yıllarda ise biyokimya, biyofizik, mikrobiyoloji, hücre biyolojisi / moleküler biyolojisi, temel / moleküler genetik, insan genetiği, moleküler evrim, biyoinformatik ve biyoistatistik konularında, ayrıca uygulama dersleri ile moleküler biyolojide kullanılan çeşitli güncel yöntemlerde teorik eğitim ve pratik deneyim yoluyla moleküler biyolojide sağlam bir temel kazanırlar. Dersler, alanlarında uzman akademik kadro tarafından verilmekte ve yurtdışı, yurtiçi stajlar ve bitirme projeleri ile desteklenmektedir. Bölümün fakültedeki ve diğer fakültelerdeki pek çok bölüm ile yan dal ve çift anadal programları, pek çok saygın üniversite ile Erasmus anlaşmaları mevcuttur. Bölüm Lisans eğitimine ek olarak, 2022-2023 eğitim-öğretim yılından bu yana Yüksek Lisans eğitimi de vermektedir. Bölümün eğitim dili İngilizce’ dir.