Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Kimya

Bölüm Hakkında

Kimya, kendisini de barındıran doğa bilimleri ile tıp, mühendislik gibi uygulamalı bilimler ve yaşam bilimleri arasında bağlantı kurmadaki rolü nedeniyle genellikle merkezi bilim olarak adlandırılır. Aynı zamanda biyokimya, çevre bilimi, yer bilimi ve diğer alanlardaki bilginin temel taşıdır. Sonuçta çevremizdeki her şey kimyasallardan yapılmıştır! Kimya bizlere, yeni keşifler yapmak, yeni moleküller ve malzemeler geliştirmek ve önemli süreçler hakkındaki bilgimizi artırmak için fırsatlar sunar. Çevremizdeki dünya hakkında düşünmeyi ve analiz etmeyi öğretir.


Yeni kurulan bölümümüz, İstinye Üniversitesi Vadi İstanbul kampüsünde yer almakta olup, 2021-2022 güz döneminde eğitime başlayacaktır. Eğitim dili İngilizcedir. Vakıf üniversitelerinde bulunan kimya bölümlerinin ikincisi olacak olan bölümümüz, sunduğu olanaklarla akademik ve sosyal becerileri yüksek bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. 


Lisans programımızda öğrencilerimiz sadece ihtiyaçları olan kimya alanındaki dersleri almakla kalmayacak, moleküler biyoloji, eczacılık, ekonomi, dil, bilgisayar bilimi ve diğer alanlarda alacakları ek derslerle bilgilerini çok yönlü güçlendireceklerdir. Ulusal ya da uluslararası projelerde çalışma avantajı bularak tecrübe edinecekler ve böylece iş piyasasında daha avantajlı durumda olacaklardır. Ayrıca, lisans eğitimleri süresince, Bologna süreci ve ERASMUS gibi uluslararası değişim programlarına katılma ve eğitimlerinin bir kısmını yurtdışındaki üniversitelerde geçirme olanağı bulacaklardır.