Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Makine Mühendisliği

Bölüm Hakkında

İstinye Üniversitesi Makine Mühendisliği Programı eğitim süresi 4 yıl olup, eğitim dili İngilizce’dir. Makine mühendisliği öğrencileri 1. sınıfta ortak mühendislik dersleri olan fizik, matematik, bilgisayar programlama ve bilgisayar destekli çizim gibi derslerle mühendisliğe ilk adımlarını atarlar. 2. ve 3. sınıflarda makine mühendisliğinin temel dersleri olan termodinamik, dinamik, mukavemet, akışkanlar mekaniği, imalat yöntemleri ve makine elemanları konularında bilgi sahibi olurlar. 3. ve 4. sınıflarda uzmanlaşmak istedikleri alanlara yönelik bölüm ve fakülte seçmeli derslerle tasarım ve analiz yapabilme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışma yetkinliklerini, ekip çalışması ve bu ekiplere liderlik becerilerini geliştirirler.

Öğrencilerimiz, deneysel ve nümerik çalışmalar ve makine tasarımı içeren özel endüstriyel amaçlı bitirme projelerinde çalışırlar. Bilimsel ve mühendislik düşünce yapısına sahip, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş, özgüveni ve iletişim becerileri gelişmiş, etik değerleri yüksek, öncü, yenilikçi, sürdürülebilir teknolojilere yönelik çözümler üreten ve çok yönlü bireyler olarak mezun olurlar.