Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Bölüm Hakkında

Dr. Öğr. Üyesi Barış DOĞRU, Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Barış DOĞRU,
Bölüm Başkanı

Makine Mühendisliği insanoğlunun ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla temel enerji, kuvvet ve malzeme bilgisinden yola çıkarak her türlü makine tasarımı ve üretimi, endüstriyel sistemler ve analizi süreçlerinde etkin rol oynar. Temel Makine Mühendisliği eğitimi alarak mezun olan mühendisler analitik düşünebilme yeteneğini geliştirmiş, çözüm odaklı davranarak araştırma-geliştirme çalışmalarında tecrübe kazanmış, yeni teknolojileri takip ederek mekanik ve mekatronik sistemleri tasarlayabilen ve geliştirebilen kişilerdir.

İstinye Üniversitesi Makine Mühendisliği eğitimi 4 yıl olup, eğitim dili İngilizce’dir. Makine Mühendisliği öğrencileri 1.sınıfta ortak mühendislik dersleri olan fizik, matematik, bilgisayar programlama ve bilgisayar destekli çizim gibi derslerle mühendisliğe ilk adımlarını atarlar.

2. sınıfta Makine Mühendisliği’nin temel dersleri olan termodinamik, dinamik, mukavemet, akışkanlar mekaniği ve imalat yöntemleri konularında bilgi sahibi olurlar. 3.sınıfta ise uzmanlaşmak istenilen alandaki seçmeli derslerle tasarım ve analiz yapabilme yeteneklerini güçlendirirler. Son sınıfta ise daha önceki senelerden edindikleri bilgi ve yeteneklerle deneysel çalışma, nümerik çalışma ve makine tasarımı içeren özel endüstriyel amaçlı bitirme projelerinde çalışarak piyasanın aradığı özelliklere sahip birer Makine Mühendisi olarak mezun olurlar.

İstinye Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunları makine tasarımı, kontrol, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji, otomotiv, endüstriyel üretim, ısı-akışkan, titreşim ve akustik gibi popüler çalışma alanlarında iş imkanı bulabileceği gibi akademik olarak da kariyerlerine devam edebilirler.

İstinye Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü gerek modern Makine Mühendisliği öğrenci laboratuarları gerekse Ar-Ge çalışmalarına olanak tanıyacak merkezleri ile öğrencilerimizin hizmetinde olacaktır. Türkiye’nin önde gelen otomotiv ve enerji firmalarından ürün geliştirme uzmanları, satış ve pazarlama koordinatörleri ve tasarım şefi gibi uzman kişiler belli aralıklarla üniversitemize gelerek hem teknik ders vererek hem de mentörlük yaparak birikim ve tecrübelerini öğrencilerimize aktaracaklardır.

Özellikle son yıllarda dünyada popülerliği artan mekatronik mühendisliği üniversitemiz mühendislik fakültesi çatısı altında önemli bir yer tutacaktır. Makine, elektronik ve yazılım mühendisliklerinin bütünleşik ve koordineli çalışması üzerine dayalı olan mekatronik mühendisliği özellikle YL ve DR eğitimi olan öğrencilerimizin otomotiv endüstrisi, robotik sistemler ve Endüstriyel Otomasyon konularında uzmanlaşmış olarak piyasada aranan nitelikli insan gücünü temsil etmesi hedeflenmektedir. Tüm bunlar öğrencilerimizin uluslar arası boyutta kabul görecek displinler arası (makine-elektronik-yazılım) bitirme ve tez çalışmaları yapabilmelerine ve ayrıca üniversitemizin sanayi-üniversite işbirliği çerçevesinde oluşturacağı Ar-Ge olanaklarından da faydalanarak akademik dünyada adından söz ettirecek bilimsel projelere imza atmalarına katkı sağlayacaktır.

Ayrıca, İstinye Üniversitesi’nin yer aldığı MLP Care Grubu içerisindeki medikal ve hastane imkanlarıyla iş birliği içerisinde hareket edilerek biyomekanik ve medikal konularında çalışmalar yapılarak makine mühendisliğinin tıp ile olan ilişkisi ve makine-insan benzeşimi üzerinde yoğunlaşılacaktır.