Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Bölüm Hakkında

Dr. Öğr. Üyesi Barış DOĞRU, Bölüm Başkanı

Programın misyonu ve vizyonu

Programın vizyonu; bünyesindeki tüm mühendislik programları olarak yakın bir işbirliğiyle çalışarak yenilikçi, girişimci ve araştırmacı projeler geliştirerek günümüz teknolojisi ve mühendisliğinin odak merkezi haline gelmek, Türkiye ve yakın coğrafyasında fayda ve farklılık yaratmaktır.

Programın misyonu ise; yetkin, genç ve yaratıcı bir öğretim ve araştırma kadrosu ile disiplinler arası çalışarak ürün geliştirme odaklı uluslar arası bilimsel çalışmalar yapmaktır.

 

İstinye Üniversitesi Makine Mühendisliği Ders Planı

İstinye Üniversitesi Makine Mühendisliği eğitimi 4 yıl olup, eğitim dili İngilizce’dir. Makine Mühendisliği öğrencileri 1.sınıfta ortak mühendislik dersleri olan fizik, matematik, bilgisayar programlama ve bilgisayar destekli çizim gibi derslerle mühendisliğe ilk adımlarını atarlar. 2. ve 3.sınıflarda Makine Mühendisliği’nin temel dersleri olan termodinamik, dinamik, mukavemet, akışkanlar mekaniği, imalat yöntemleri ve makine elemanları konularında bilgi sahibi olurlar. Yine 3.sınıf ise uzmanlaşmak istenilen alandaki seçmeli derslerle tasarım ve analiz yapabilme yeteneklerini güçlendirirler. Son sınıfta ise daha önceki senelerden edindikleri bilgi ve yeteneklerle deneysel çalışma, nümerik çalışma ve makine tasarımı içeren özel endüstriyel amaçlı bitirme projelerinde çalışarak piyasanın aradığı özelliklere sahip birer Makine Mühendisi olarak mezun olurlar.

Aşağıda Türkiye’nin ve Dünya’nın makine mühendisliğindeki en önemli üniversitelerinde yer alan en yeni programlar esas alınarak hazırlanmış bir ders planı göreceksiniz. Ders planımızda klasik makine mühendisliği müfredatlarından farklı olarak Biyomekanik, Human Body, Robotik, Elektrikli&Hibrit Taşıtlar, Makine Öğrenmesi ve Yapay Zeka gibi dersler yer almaktadır. Makine öğrenmesi ve yapay zeka kavramlarının iyi bir temele oturtulması için ise yoğun bir şekilde hesaplamalı matematik programı yer almaktadır. Python, Mathematica, Matlab&Simulink gibi diller bilgisayar programlama dersleri içerisinde gösterilmektedir. Makine mühendisliğinin olmazsa olmazı mekanik tasarım, analiz ve üretim konularında ise AutoCAD ve SolidWorks programları iki ayrı dönem dersi olarak öğretilmektedir. 

Laboratuvar ve Akademi İmkanları

İstinye Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü gerek modern Makine Mühendisliği öğrenci laboratuarları (Malzeme ve Ölçme Tekniği Laboratuvarı, Takım Tezgahları Laboratuvarı ve İmalat Atölyesi, Fizik Laboratuvarı ve Bilgisayar Laboratuvarı) gerekse Ar-Ge çalışmalarına olanak tanıyan merkezleri (TYZAUM-Tıbbi Yapay Zeka Laboratuvarı) ile eğitim vermektedir. Türkiye’nin önde gelen otomotiv ve enerji firmalarından ürün geliştirme uzmanları, satış ve pazarlama koordinatörleri ve tasarım şefi gibi uzman kişiler “Mentörün CEO Olsun” programı kapsamında belli aralıklarla üniversitemize gelerek hem teknik ders vererek hem de mentörlük yaparak birikim ve tecrübelerini öğrencilerimize aktarmaktadırlar. Ayrıca Automechanika, IDEF savunma sanayi ve Petroleum&Gas Power Network gibi uluslararası fuarlara katılan öğrencilerimiz daha üniversite adım attıkları ilk yıl içinde meslekleri ile ilgili en yeni gelişmeleri yakından takip etme fırsatını bulmaktadırlar.

makina5

Kütüphane İmkanları ve Öğrenci Kulüpleri

Topkapı Kampüsümüz Kütüphanesi’nde  mühendislikle ilgili binlerce kitap, makale ve süreli yayına ulaşmak mümkündür. Ayrıca e-library ile kampüs dışından erişim de sağlanmaktadır. İstinye Üniversitesi Öğrenci Merkezi bünyesinde ve Dr. Barış Doğru danışmanlığında kurulan İSÜ Otomotiv&İnovasyon ve İSÜ Racing Team öğrenci kulüpleri ulusal ve uluslararası öğrenci araç yarışmalarında yer alabilmek için gerekli altyapının kurulması çalışmalarına devam etmektedir.

Stajlar

Öğrencilerimiz 4. ve 6. yarıyıllarını tamamladıkları yaz dönemlerinde 40’ar günlük Endüstri-I ve Endüstri-II stajlarını yaparak pratik eğitimlerini tamamlarlar. Endüstri-I stajında bölümümüzün yönlendireceği nitelikli iş yerlerinde döküm, talaşlı ve talaşsız şekil verme ve kaynak uygulamalarından oluşan Atölye Stajı’nı, Endüstri-II stajında ise Fabrika ve Organizasyon uygulamalarını tatbik ederler.

 

Akademik Kadro ve Yurtdışı olanakları

İstinye Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr.Öğr.Üyesi Barış Doğru İngiltere’nin Southampton Üniversitesi Enerji Teknolojileri Araştırma Grubu’nda ”Buji Ateşlemeli bir Motorun Kontrol Amaçlı Dinamik Modellenmesi” isimli doktora sonrası çalışması yapmış olup bu üniversitenin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde önemli bağlantıları bulunmaktadır. Bölüm öğretim üyelerinden Doç.Dr. Umud Esat Öztürk ise İngiltere’nin Bath Üniversitesi Taşıt ve Aktarma Organları Araştırma Merkezi’nde çalışmalar yürütmektedir. Bölüm öğretim üyelerinden Dr.Ziya Ercan ise Kalifornia Üniversitesi’nin Kontrol Laboratuvarı’nda Otonom Araç Projesi’nde ziyaretçi araştırmacı olarak çalışmıştır.  

Üniversitemizin Erasmus+ kapsamında örgün öğretim öğrenci hareketliliği ve kısa süreli staj hareketliliği anlaşmaları aşağıdaki linkte yer almaktadır:

https://erasmus.istinye.edu.tr/partner-universities

Bilimsel Çalışmalar

İstinye Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde özellikle içten yanmalı motorların yakıt tüketimi ve kirletici emisyonlar açısından daha çevreci ve tasarruflu olarak hale gelebilmesi için gerek yurtiçi pazarındaki motor ve aktarma organı üreten önemli firmalar ile iş paketleri üzerinden deneysel ve nümerik çalışmalar yürütülmekte, gerekse İngiltere’deki Southampton Üniversitesi ile olan yurtdışı bağlantısı ile motor modelleme ve termodinamik çevrim analizi çalışmalarına devam edilmektedir.

Global ısınma ve kirletici gazların insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği günümüzde fosil yakıt kaynaklarının da hızla tükeniyor olması taşıt motorlarının daha verimli şekilde kullanılabilmesi konusunu ön plana çıkarmıştır. Verimlilik konusunda hem zamandan hem de üretim öncesi yapılan motor testlerinde mümkün olduğunca az yakıt tüketmenin en etkili yolu 1-B (boyutlu) ve 3-B motor modelleme simülasyonlarını kullanmaktır.

makina6

En uygun öngörücü (tahmin edici) motor girdilerinin motor haritasına işlenmesi ile içten yanmalı motor yakıt tüketimi açısından daha tasarruflu ve egzoz gazları açısından daha temiz bir şekilde üretilebilmektedir. Simülasyonlarda elde edilen optimum motor girdileri olan buji ateşleme zamanı, yakıt püskürtme zamanı ve gaz kelebeği açıklığı gibi kritik parametreler herhangi bir motor testi yapmaya ihtiyaç duymadan belirli motor hızı ve yük noktalarında optimize edilebilmektedir. Daha sonrasında elde edilen simülasyon sonuçları gerçek motor üzerinden alınan test sonuçları ile karşılaştırılmaktadır. Test verileri olarak ısı açığa çıkma eğrisi, yanma süresi ve maksimum silindir içi basıncı gibi değerler ile simülasyon sonuçları motor performansı, emisyonlar ve indike motor parametreleri yönünden yüksek bir oranda doğrulanmaktadır. Elde edilen statik motor haritası tek bir motor çevrim için ortalama değer modeli olarak kullanıldığından motor kontrol ünitesi için gerekli olan gerçek zamanlı ve sürücü modeli de içeren motor hızı- zaman grafiğine ve geçiş rejimlerine tam uyumlu dinamik bir model oluşturulmaktadır.

İstinye Üniversitesi Makine Mühendisliği’nin çalışma alanlarından birisi de mekanizma tasarımıdır. Özellikle benzin motorlarında görülen dur-kalk (şehir içi) trafiğinde yaşanan aşırı yakıt tüketimi ve emisyon salınımının önüne geçebilmek adına geliştirilen “Çevrim Atlatma Mekanizması” yapılan nümerik çalışmaların bir anlamda motivasyonunu sağlamaktadır. Geliştirilen mekanizmanın asıl amacı kısmi yük şartlarında (şehir içi trafiğinde) geleneksel motor yapısından kaynaklanan gaz kelebeği ile emme manifoldu arasındaki kısılma (pompalama) kayıplarını en aza indirmektir.

makina8

Ayrıca değişken subap zamanlaması, değişken sıkıştırma oranı, turboşarj, yakıt kademelendirmesi (FSI) ve çevrim atlatma gibi alanlarda yapılan nümerik, deneysel ve tasarım çalışmaları uluslararası ve hakemli önemli dergilerde yayınlanmaktadır. Bölümümüz öğretim üyelerinin bazı makalelerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: