Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Bölüm Başkanının Mesajı

Barış Doğru Kişisel Web Sayfası

Makine Mühendisi Kimdir? Neden Makine Mühendisi Olmalıyım?

Makine Mühendisliği insanoğlunun ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla temel enerji, kuvvet ve malzeme bilgisinden yola çıkarak her türlü makine tasarımı ve üretimi, endüstriyel sistemler ve analizi süreçlerinde etkin rol oynar. Temel makine mühendisliği eğitimi alarak mezun olan mühendisler analitik düşünebilme yeteneğini geliştirmiş, çözüm odaklı davranarak araştırma-geliştirme çalışmalarında tecrübe kazanmış, yeni teknolojileri takip ederek mekanik ve mekatronik sistemleri tasarlayabilen ve geliştirebilen kişilerdir.

Aşağıdaki linke tıkladığınızda 2019 yılında en çok talep gören 8 mesleğin zirvesinde makine öğrenmesi ve yapay zekayı kullanan Otomasyon&Robotik Mühendisliği ile Alternatif Enerji Mühendisliği’nin yer aldığını göreceksiniz. Otomasyon, robotik ve enerji konularında nitelikli bir mühendis olarak mezun olmanın yolu ise tüm bu meslek gruplarını içine alan Makine Mühendisliği Lisans Programı’ndan geçmektedir. Türkiye şartlarında yine makine mühendisliği özellikle yeni üniversite mezunları arasında en kolay ve ücreti yüksek iş bulabilen meslek konumundadır.

https://newengineer.com/insight/8-of-the-most-in-demand-engineering-jobs-for-2019-1126177

Makine Mühendisi olmak için hangi özellikte birisi olmalıyım?

Analitik düşünme yeteneği, tasarım ve analiz yapabilme isteği, Ar-Ge çalışmalarına uyumluluk, ekip çalışmasına yatkınlık, yenilikçi (innovatif) yaklaşım ve disiplinlerarası mekatronik ya da biyomedikal alanlarda çalışma isteğiniz varsa makine mühendisliği severek ve tutkuyla sarılacağınız yaşam tarzınız olacaktır.

Mezun olunca hangi alanlarda çalışabilirim?

İstinye Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunları makine tasarımı, kontrol, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji, otomotiv sektörü, uçak teknolojisi, endüstriyel üretim, ısı-akışkan, titreşim ve akustik gibi popüler çalışma alanlarında iş imkanı bulabileceği gibi akademik olarak da kariyerlerine devam edebilirler.

makinabolumbaskanimesaji

makina2

Makine Mühendisliği araştırma grupları şunlardır:

1. Isı–Akışkan Grubu: Hidrolik ve hidrodinamik elemanlar ve sistemler (türbin, kompresör, pompa vb), ısıl sistemler (buhar kazanı, klima, motor vb. her türlü ısıl sistemler), bu sistemlerin verimliliği, tasarımı ve imalatı, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji, enerji santralleri

2. Katı Cisimler Mekaniği: Uçak, gemi ve inşaat mühendisliklerinin mikroelektronik yapılarının tasarımı, biyomekanik esaslı olarak implant ve protezlerin analiz ve tasarımı, lineer ve lineer olmayan elastisite, sonlu elemanlar yöntemleri, yürüme (hareket) analizleri, patolojik vücut araştırmaları

3. Konstrüksiyon: Makine elemanları tasarımı ve konstrüksiyonu, dişli çarkların dinamik modellenmesi, bilgisayar destekli tasarım, güç aktarımı, sensör sistemleri, triboloji

4. Makine Dinamiği: Titreşim ölçümleri ve frekans analizleri, makinalarda dengesizliğin incelenmesi, ses şiddeti ve gürültü ölçümü, malzemelerin ses yutma özellikleri, taşıt titreşimi ve susturucu tasarımı

5. Malzeme ve İmalat: Malzemelerin mekanik davranışı, kaynak metalurjisi, talaşlı imalat, plastik şekillendirme, seramik, kompozit ve nano malzemeler

6. Otomotiv: Motor ve taşıt tasarımı, elektrikli ve hibrid taşıt teknolojileri, performans ve egzoz kirleticilerinin iyileştirilmesi, taşıt dinamiği, otomotiv kontrol sistemleri, yanma modelleri, sürücü simulatörleri, alternatif yakıtlar

7. Sistem Dinamiği ve Kontrol: Robotik, otonom taşıt tasarımı ve analizi, akıllı sistemlerde modelleme ve kontrol, nonlineer sistemlerin yapay sinir ağları ile modellenmesi, motor parametre haritalarının çıkarılması ve kalibrasyonu, gerçek zamanlı (real-time) modelleme

This document has been edited with the instant web content composer. The online instant HTML editor tools make a great resource that will help you a lot in your work. Save this link or add it to your bookmarks.

Makine Mühendisliği geleneksel bir mühendislik dalı olarak biliniyor. Makine Mühendisliği günümüzün en çok talep gören mesleklerine ayak uydurabildi mi?

Makine mühendisliği özellikle 21. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanan hızlı teknolojik gelişmelerden fazlası ile etkilenmiş ve bünyesindeki enerji, otomotiv, malzeme bilimi, mekanik tasarım ve ısı-akışkan konularında büyük bir değişim geçirerek günümüz şartlarında kullanılan yenilikçi ve disiplinlerarası (tıp ve elektronik) bilim dallarıyla verimli bir etkileşim içinde kalarak biyomekanik ve biyomedikal uygulamalar, yenilenebilir enerji sistemleri, elektrikli ve hibrid araç teknolojileri ve yapay zeka uygulamaları (robotlar, otonom araçlar, dronlar, insansız hava araçları vb.) gibi makine mühendisliği için yeni araştırma alanları doğurmuştur.

Yapay zeka ve Makine Öğrenmesi

Makine mühendisliğinin önemi Endüstri 4.0  ve Makine 4.0 kavramları ile tasarım ve üretim siber-fiziksel sistemler üzerinden yeniden tanımlanmıştır. Örneğin 3 boyutlu yazıcılar, akıllı robot otomasyonu, dronlar, insan hava taşıtları, ameliyat robotları, giyilebilir robotik cihazlar ve otonom (sürücüsüz) araçlar gibi. Bunların hepsinin altyapısı aslında makine-insan benzeşimine dayanan yapay sinir ağlarına dayanmaktadır. Artık makine tasarımı sonrası prototip oluşturmak 3-B yazıcılar sayesinde çok olay hale geldi ve gelişen çizim ve analiz programları sayesinde tasarımcı mevcut tasarımı saatler içerisinde değiştirip yeni bir optimizasyon sağlayabiliyor. İstinye Üniversitesi’nin yenilikçi yaklaşımı ile klasik makine mühendisliğinin kabuklarını kırıyor olması bizi farklı kılan en önemli özelliğimizdir.

makina3

Makine 4.0 çağına nasıl geldiğimizi ve yapay zeka kavramının ne olduğunu aşağıdaki linkten hızlıca öğrenebilirsiniz:

O halde Biyomedikal ya da Mekatronik Mühendisliği mi, yoksa Makine Mühendisliği mi?

Özellikle son yıllarda dünyada popülerliği artan mekatronik mühendisliği üniversitemiz mühendislik fakültesi çatısı altında önemli bir yer tutmaktadır. Makine, elektronik ve yazılım mühendisliklerinin bütünleşik ve koordineli çalışması üzerine dayalı olan mekatronik mühendisliği özellikle yüksek lisans ve doktora eğitimi olan öğrencilerimizin otomotiv endüstrisi, robotik sistemler ve endüstriyel otomasyon konularında uzmanlaşmış olarak piyasada aranan nitelikli insan gücünü temsil etmesi hedeflenmektedir. Tüm bunlar öğrencilerimizin uluslar arası boyutta kabul görecek disiplinler arası (makine-elektronik-yazılım) bitirme ve tez çalışmaları yapabilmelerine ve ayrıca üniversitemizin sanayi-üniversite işbirliği çerçevesinde oluşturduğu Ar-Ge olanaklarından da faydalanarak akademik dünyada adından söz ettiren bilimsel projelere imza atmalarını sağlamaktadır.

Ayrıca, İstinye Üniversitesi’nin yer aldığı MLP Care Grubu içerisindeki medikal ve hastane imkanlarıyla iş birliği içerisinde hareket edilip biyomekanik ve medikal konularda çalışmalar yapılarak makine mühendisliğinin tıp ile olan ilişkisi ve makine-insan benzeşimi üzerinde yoğunlaşılmaktadır. 

Mekatronik mühendisliği lisans eğitimi veren üniversitelerin ders planları %80 oranında makine mühendisliği lisans planıyla örtüşmektedir. Burada önemli olan öğrencinin kendisini mesleki anlamda sektörün taleplerine uygun şekilde geliştirebilmesidir. Dünya genelinde kabul gören yaygın düşünce mekatronik ve biyomedikal mühendisliklerinin lisanstan daha çok birer yüksek lisans programı olup makine ya da elektronik mühendisliği lisans diplomasına sahip mezunların iş piyasasında istihdam edilebilirliklerini artırmak için aldıkları eğitim programlarıdır. Bu yüzden İstinye Üniversitesi makine mühendisliği lisans programını başarı ile bitiren her mezunumuz programın müfredatında diğer üniversitelerden farklı olarak yer alan mekatronik ve tıp alanıyla ilgili zorunlu ve seçmeli dersleri (human body, biyomekanik, robotiğe giriş, elektrikli ve hibrid taşıtlar, yapay zekanın ilkeleri ve makine öğrenmesi) alarak rakiplerinin bir adım önünde kendilerine yer bulabilmektedirler.