Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Bölüm Hakkında

Sevgili İstinye Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri ve öğrenci adayları,

Ülkemizde İnşaat Mühendisliği eğitiminde ulusal ve uluslararası tanınırlık ve saygınlığa sahip bir bölüm olma heyecanıyla yola çıkan İstinye Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü bu hedef doğrultusunda öğrencilerine kaliteli bir akademik ekosistemde eğitim ve araştırma imkanları sunmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışmalarımızın önceliği lisans öğrencilerimizi sektörün farklı disiplinlerinde çalışmak üzere profesyonel hayata hazırlamaktır. Dört yıllık lisans eğitimi sürecinde öğrencilerimizi gerekli teorik altyapı ile desteklenen tasarım dersleri ile İnşaat Mühendisliği problemlerini çözmek üzere gerçek hayata hazırlamak istiyoruz. 
 

tas

 

 

kolajİnşaat Mühendisliği, medeniyetin var olduğu her yerde önemini her zaman korumuş ve koruyacaktır. Meslek olarak inşaat mühendisliği günümüzde teknolojik gelişmelere ve toplumsal değişimlere paralel olarak gelişmiş, değişmiş ve bununla birlikte günümüz inşaat mühendislerinden beklentiler de farklılaşmıştır. İstinye Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans programı söz konusu değişim göz önünde bulundurularak şekillendirilmiştir.

line

İnşaat Mühendisliğini Keşfedin

line

Dünya nüfusunun hızla arttığı, doğal kaynakların azaldığı ve ekolojik dengelerin bozulmaya başladığı bir ortamda inşaat mühendisleri de artık projelerinde çevreyi ve kaynakların iktisatlı kullanılmasını (sürdürülebilir mühendislik) gözetmek durumundadır. Bununla birlikte İnşaat Mühendisleri altyapı hizmetinin verimliliğini ve kalitesini artırmak amacıyla kullanılan akıllı teknolojileri de uygulayabilecek donanımda olmalıdırlar (akıllı şehirler). Diğer yandan günümüzde talep edilen inşaat mühendisi profili sektördeki dinamizme ve rekabete paralel olarak daha nitelikli bir profil haline gelmiştir. Bu kapsamda “yeni” inşaat mühendisi daha uluslararası niteliklere sahip, bilişim ve yönetişim becerileri yüksek ve teknik açıdan kendini uluslararası düzeyde güncel tutabilen bir mühendistir. İstinye Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak amacımız yukarıda özetlenen çerçevede, ülkemizi ve dünyayı daha yaşanabilir bir yere dönüştürmede önemli katkısı olacak mühendisler yetiştirmektir. 

kopru