Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Bölüm Başkanının Mesajı

fotoProf. Dr. Güven KIYMAZ
Bölüm Başkanı
www.guvenkiymaz.com

İnşaat Mühendisliği toplum hayatını kolaylaştırmak ve dünyayı daha yaşanabilir medeni bir dünya haline getirmek amacı taşıyan bir mühendislik dalıdır. Dünya nüfusunun artması, doğal kaynakların hızla azalması, artan çevre kirliliği gibi sorunlar geleceğin İnşaat Mühendisinin tüm bu sorunların üstesinden gelebilecek donanıma sahip olmasını gerektirmektedir.

Bu çerçevede amacımız toplum için güvenli ve sağlıklı yaşam ortamları oluşturabilecek, çevre bilincine sahip, sürdürülebilir kalkınmaya odaklanmış, sadece Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında yaşam kalitesini yükselten kentler inşa edilmesine katkı sağlayacak İnşaat Mühendisleri yetiştirmektir.

İnşaat Mühendisleri karayolu, demiryolu, bina, tünel, havaalanı, baraj, köprü, su temini ve atık sistemleri gibi altyapı hizmetlerinin projelendirilmesi ve güvenli tasarımı ile yapım sürecinde denetlenmesi ve yönetimini üstlenirler. Bu çerçevede İnşaat Mühendisliği lisans programımızda söz konusu uygulama alanlarını kapsayacak biçimde ana eksende yapı, hidrolik (su), geoteknik (zemin) ve deprem mühendisliği olmak üzere ilave olarak ulaştırma, su kaynakları ve yapım yönetimi anabilim dallarında dersler verilmektedir. Öğrencilerimiz ilgi alanlarını destekleyecek şekilde seçmeli dersler alarak ve lisans bitirme projelerini söz konusu alanda tamamlayarak uzmanlaşmaktadırlar.

Mezuniyet sonrası gerek ülkemizde gerekse yurtdışında farklı kurum ve kuruluşlarda çalışma imkanına sahip olacak mezunlarımız özellikle dört yıllık yoğun İngilizce dilde aldıkları eğitim sayesinde ulusal ve uluslararası arenada başarılı mühendislik projelerine imza atacaklardır. Başarılı bir kariyer yolunda her türlü desteği verdiğimiz öğrencilerimizin İstinye Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde aldıkları eğitim ve kazandıkları tecrübe sayesinde her zaman daha iyi bir dünya inşaa etmeye aday nitelikli mühendisler olarak çalışacaklarından eminiz.