Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Fakülte Yönetimi

Prof. Dr. Mehmet Alper Tunga - Dekan
Doç. Dr. Saliha Karadayı Usta - Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Funda Özdemir - Dekan Yardımcısı