FAKÜLTEDEN HABERLER

TÜM HABERLER

Fakültemiz
Hakkında

Değişimin ötesinde büyük dönüşümlerin neredeyse sıradan hale geldiği bir dünyada yaşıyoruz. Tarihi belki de hiç olmadığı kadar hızlı akıyor ve bu hız arkasında devasa bir bilgi birikimi bırakıyor. Bugün adına Endüstri 4.0 denilen süreç insaların büyük çoğunluğu daha ne olduğunu anlayamadan sahnedeki yerini 5.0’a bırakacak. Bu sahnede bir aktör olarak yer alabilmenin tek yolu bu biriken bilgiyi anlayabilmek, işleyebilmek, modelleyebilmek ve nihayet bir ürüne dönüştürebilmek. Bu da ancak ve ancak çok yönlü, multi disipliner, kritik düşünmeyi ve yaratıcılığı öncülleyen ve farkındalığı sürekli besleyen bir eğitim almak ile mümkün.

Dekanın Mesajı

Dekan

Prof. Dr. Çetin Kaya KOÇ
Mühendislik Fakülte Dekanı

Mühendislik Fakültesi olarak, özellikle 1950’lerden beri bilim ve teknolojinin durmaksızın gelişerek karmaşık bir yapı aldığının ve günlük hayatımızı önemli ölçüde etkilediğinin çok iyi farkındayız. Aynı zamanda, şu anda karşılaşılan problemlerin bundan önceki problemlerden çok farklı olduğunu ve çözümlerinin öncekilere nispeten çok daha karışık, derin ve disiplinler arası yöntemler gerektirdiğini görmekteyiz.

Günümüzde her bir teknoloji ürünü, araştırma ve geliştirmede biyoloji biliminden elektrik ve bilgisayar mühendisliğine pek çok bilimsel ve teknolojik alanda uzmanlaşmış kişilerin takım çalışmasını gerektirmektedir. İnsanların ve hayvanların görmesini sağlayan bir “biyonik göz” yapmaya karar verdiğimizi farz edelim. Böyle bir çaba bilgisayar uzmanlarının, bilgisayar ve elektrik-elektronik mühendislerinin göz doktorları ve cerrahlarıyla yakın bir iş birliği yapmalarını gerektirir. Aslına bakarsanız, günümüzde insanı ve toplumu ele alan hiçbir proje, böyle bir takım çalışması olmadan gerçekleştirilemez.

Altı bölümden oluşan fakültemiz, eğitim ve araştırmada yakın bir iş birliği içinde çalışacaktır. Bölümlerimizin arasında hiçbir duvar bulunmamaktadır. Biz İstinye Üniversitesi Mühendislik Fakültesi olarak bölümlerimizdeki tüm öğretim üyeleri ve araştırmacılarla kendini yaptığı işe adamış bir ekibiz. Vizyonumuz, eğitim ve araştırmada yakın bir iş birliğiyle projeler üzerinde çalışmak, Türkiye ve coğrafyasında fayda ve farklılık yaratmaktır. Eğitim ve araştırma misyonumuz, yetkin, genç ve yaratıcı bir öğretim ve araştırma kadrosu ile çok disiplinli çalışmaya ve ürün geliştirmeye odaklanıp sonuçlar almak üzerine kuruludur.