Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Matematik

Bölüm Hakkında

dsc03620

Matematiksel bilimler, günümüz teknolojik yenilik ve gelişiminin önemli bir parçasıdır. Matematik; makine öğrenmesi, siber güvenlik, biyoteknoloji, yeni materyal tasarımı, bilgisayar oyunları ve kişiselleştirilmiş tıbbı da içeren "bilgi ekonomisini" yönlendiren bir disiplindir. Matematiksel bilimler; virüs bazlı hastalıklar yayılımını, depremleri ve çığları, politik karışıklıkları ve ulusal ekonomik dalgalanmaları, sinir ağlarının görüntü tanıma sorunlarını nasıl çözdüğünü anlamamıza yardımcı olur.

İstinye Üniversitesi Matematik Bölümü; Tıp, Eczacılık, Mühendislik ve Sosyal Bilimler Fakülteleri'ndeki araştırmacı ve öğretmenlerin ortak dilini ve araçlarını oluşturmak için kuruldu. İstinye Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, araştırma problemlerinin çözümünde özellikle hesaplamalı yöntemleri tercih etmektedir. Bu sebeple matematik bölümümüz; algoritmalar, cebir, graf teorisi (çizge kuramı), adi ve kısmi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleriyle yakından ilgilenmektedir.

Fakülteler arasında oluşturulan işbirliğine dayalı kültür sayesinde, Matematik Bölümü üyeleri lisans derslerini, üniversite içindeki tüm araştırmacılar ve eğitimciler ile birlikte geliştirmişlerdir.

Matematik Bölümü'nün mevcut akademik kadrosu; cebir, sayılar teorisi, sonlu cisimler ve uygulamaları, hata düzelten kodlar, kriptoloji, kombinatorik, doğrusal olmayan dinamik sistemler, optimal kontrol problemleri ve diferansiyel denklemler konuları üzerinde yoğunlaşmaktadır.