Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Matematik

Neden İstinye Matematik?

İstinye Üniversitesi Matematik Bölümü; Tıp, Eczacılık, Mühendislik ve Sosyal Bilimler Fakülteleri'ndeki araştırmacı ve öğretmenlerin ortak dilini ve araçlarını oluşturmak için kuruldu. İstinye Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, araştırma problemlerinin çözümünde özellikle hesaplamalı yöntemleri tercih etmektedir. Bu sebeple matematik bölümümüz; algoritmalar, cebir, graf teorisi (çizge kuramı), adi ve kısmi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleriyle yakından ilgilenmektedir.

Fakülteler arasında oluşturulan işbirliğine dayalı kültür sayesinde, Matematik Bölümü üyelerimiz lisans derslerini, üniversite içindeki tüm araştırmacılar ve eğitimciler ile birlikte geliştirmişlerdir.

İstinye Üniversitesi Matematik Bölümü’nde okuyan öğrenciler, matematik alanında ilerlemenin yanısıra, lisans eğitimleri esnasında Yazılım Mühendisliği, Ekonomi ve İşletme gibi bölümlerde yandal ve çift anadal yapabilirler. Yurtdışındaki saygın birçok üniversite ile yapılan akademik ve kültürel işbirlikleri sayesinde, değişim programları kapsamında, öğrencilerimizin lisans eğitimleri esnasında yurt dışında eğitim görme imkanları da bulunmaktadır.