Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Laboratuvarlar

Mühendislik Fakültesi olarak, öğrencilerimizin çağın gerektirdiği bilgi ve tecrübeye sahip olmaları için gereken bilgisayar yazılımlarının öğretilmesine ve laboratuvar uygulamalarına büyük önem veriyoruz. Mühendislik Fakültesi laboratuvarlarımız modern ekipman ve deney düzenekleri ile donatılmıştır. 14 laboratuvarımız ve araştırma görevlisi/araştırmacı ofislerimizle birlikte toplam 1500 m2 alan sadece Mühendislik Fakültesi’ne ayrılmıştır. Disiplinlerarası yaklaşımı geliştirmek amacıyla bütün bölümlerimiz için laboratuvarlar fiziksel olarak birbirine yakın olarak planlanmıştır. Bütün mühendislik bölümlerinden öğrenci ve öğretim üyelerinin birlikte çalışabileceği ve başta uygulama alanları Tıp, Robotik ve Endüstriyel Sistemler olan ortak eğitim ve araştırma alanları oluşturulmuştur.

Laboratuvarlarımızın amacı öğrencilerimizin uygulama tecrübesi kazanmalarını sağlarken onları araştırma ve ürün geliştirme ortamlarına sokmak, projelerini hayata geçirecekleri ortamlar sunmaktır. İstinye Üniversitesi Mühendislik laboratuvarları hem öğrenciler hem de araştırma görevlileri ve akademisyenler için mühendisliğin tüm alanlarında fikirlerin projelere, projelerin ürüne dönüşeceği, 24 saat yaşayan bilim ve araştırma kozalarıdır.