Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mukavemet ve Ölçme Tekniği Laboratuvarı

Mukavemet ve Ölçme Tekniği Laboratuvarı; Malzeme Bilimi, Mukavemet, Statik ve Dinamik gibi konuların kapsadığı alanlarda araştırma faaliyetleri gerçekleştirmek üzere kurulmuş olup bu konuların Makine Mühendisliği müfredatında karşılık geldiği derslerin uygulamalı eğitimlerinin gerçekleştirileceği ve teorik hesaplarla kıyaslanabileceği çok sayıda deney düzeneğini barındırmaktadır. Laboratuvarda bakır, pirinç, çelik ve alüminyum gibi çeşitli numune malzemelerin akma, gerilme, kesme, burulma ve yorulma gerilmeleri, gerinme, deformasyon ve maruz kaldıkları yükler ölçülebilmektedir. Bunun yanında, dişli, çark ve kayış-kasnak gibi dinamik elemanların istenilen koşullarda bağlanıp test edilmesi  ve statik yapıların test edilmesi de laboratuvarın imkanları arasındadır. Son olarak, laboratuvarda kullanılan bütün numune malzemelerin incelenebildiği dijital mikroskoplar ve tüm laboratuvar ekipmanlarının bağlanıp deney sonuçlarını detaylı olarak gösterip kaydeden bilgisayarlar da laboratuvarda mevcuttur.

Ekipman Listesi
- Universal (Vickers, Rockwell, Brinell) Sertlik Cihazı
- Hooke Yasası Deney Seti
- Strain Gauge Deney Seti
- Tahrik Sistemleri Deney Seti
- Dişli Çark Deney Seti
- Basma - Çekme Deney Seti
- Burulma Deney Seti
- Yorulma Deney Seti
- Çentik Darbe Deney Seti
- Statik Deney Seti
- Dijital Mikroskop
- Penetrant Tahribatsız Muayne Deney Seti
- Bilgisayarlar