Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Dijital Sistemler Laboratuvarı

dijital sistemler

Dijital Sistemler Laboratuvarı, dijital mantık devreleri, mikroişlemciler ve FPGA'lar ile deney yapmak için uygun bir ortam sağlar. Öğrenciler, deneyler ve projeler yoluyla dijital bir sistemi tasarlamak ve gerçeklemek için gerekli mühendislik becerilerini geliştirirler. Laboratuvar sayısal mantık tasarımı, sayısal sistem tasarımı, mikroişlemciler, İleri sayısal sistem tasarımı gibi derslerle oluşturulan teorik altyapı bütünleyici niteliktedir. Laboratuvar altyapısında sayısal sistemlerin tasarımı, simülasyonu ve test edilmesi için çeşitli mikrodenetleyici, mikroişlemci ve FPGA geliştirme kartları ve gerekli elektronik tasarım otomasyon yazılımları bulunmaktadır.
 

Kapasite: 30| Alan: 72m²
Donanım: Basys 3  · Neys 4 DDR · Arty A7 FPGA Kartları· Raspberry pi 3B Plus · Arduino Uno · Ardunio Mega 2560 · Analog Discovery