Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Modelleme, Optimizasyon ve Benzetim Laboratuarı

Optimizasyon ve Simülasyon Laboratuvarı

Modelleme, Optimizasyon ve Benzetim Laboratuvarı, matematiksel optimizasyon, dinamik programlama, gerçek zamanlı sistem simülasyonu, tahminsel veri analitiği, hesaplamalı metotlar ve finans mühendisliği gibi konularda araştırma ve proje faaliyetleri yürütmekte ve ilgili müfredat derslerinde kullanılmaktadır. Bu kapsamda, laboratuvarın üretim, ulaştırma, sağlık ve finans gibi alanlarda ortaya çıkan pratik problemlerin çözümüne katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Laboratuvarımız yoğun olarak Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün Modelleme ve Optimizasyon I-II, Makine Öğrenimi, Sistem Simülasyonu gibi derslerinde kullanılmakta olup tüm mühendislik bölümlerinin kullanımına açık bir laboratuvardır. Ekipman olarak, yüksek hızlı bilgisayarlar ve iş istasyonlarına ek olarak MATLAB, GAMS, AMPL, Gurobi, IBM CPLEX Optimization Studio gibi optimizasyon, veri analizi ve kesikli simülasyon yazılımlarının da bulunacağı laboratuvarın müfredat derslerinin yanında bilimsel araştırma projeleri, sektörel işbirliği faaliyetleri ve çeşitli teknik eğitimler için de kullanılması planlanmaktadır.

Kapasite: 25