Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Matematik

Bölüm Başkanının Mesajı

tugba-yildirim

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Mahmutçepoğlu
Bölüm Başkanı

İstinye Üniversitesi Matematik Bölümü; matematiksel bilimlerde araştırmalar yapmak ve Tıp, Eczacılık, Mühendislik ve Sosyal Bilimler Fakülteleri'ndeki araştırmacı ve öğretmenlerin ortak dilini ve araçlarını oluşturmak için kuruldu. İstinye Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, araştırma problemlerinin çözümünde özellikle hesaplamalı yöntemleri tercih etmektedir. Bu sebeple matematik bölümümüz; algoritmalar, cebir, graf teorisi (çizge kuramı), adi ve kısmi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleriyle yakından ilgilenmektedir.

Matematik Bölümünün amacı, matematik veya ilgili alanlara ait ulusal  ve uluslararası düzeyde projelerde çalışabilecek, kazandıkları yeterli bilimsel altyapı ile özgün ve disiplinlerarası araştırma faaliyetlerinde bulunabilecek, uluslararası düzeyde yüksek lisans ve doktora programlarını izleyebilecek  mezunlar yetiştirmektir.

Matematik Bölümünde okuyan öğrenciler, matematik alanında ilerlemenin yanı sıra, lisans eğitimleri esnasında Yazılım Mühendisliği, Ekonomi ve İşletme gibi bölümlerde yandal ve çift anadal yapabilirler. Yurtdışındaki saygın birçok üniversite ile yapılan akademik ve kültürel işbirlikleri sayesinde, değişim programları kapsamında, öğrencilerimizin lisans eğitimleri esnasında yurt dışında eğitim görme imkanları da bulunmaktadır.

Matematik Bölümü'nün mevcut akademik kadrosu; cebir, sayılar teorisi, sonlu cisimler ve uygulamaları, hata düzelten kodlar, kriptoloji, kombinatorik, doğrusal olmayan dinamik sistemler, optimal kontrol problemleri ve diferansiyel denklemler konuları üzerinde yoğunlaşmaktadır.