Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Neden İstinye Moleküler Biyoloji ve Genetik?

genetik

Bölümümüzde ders veren öğretim üyelerimizin her biri alanında uzman kişilerdir; aktif olarak araştırma ve öğretim faaliyetlerine katılmaktadırlar. Bölüm; Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu, Yabancı Diller Bölümü ve diğer ilgili bölüm Öğretim Üyelerinden ders ve laboratuvarlar konusunda destek almakta, sonuçta bilimsel düşünme yeteneği olan, interdisipliner fikirler geliştirebilen, bilgi ve teknoloji üretebilen; girişimci, yenilikçi, yaratıcı genç araştırıcıların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bölümümüzün kendi öğrencileri ve diğer bölümlerden başvuran öğrenciler için ÇAP ve YANDAL olanakları vardır. Öğrencilerimize mezuniyetlerinde iki farklı diploma veya diplomaya ek sertifika olanağı sunulmaktadır.

Aktif olarak çalışan ‘Moleküler Biyoloji ve Genetik’ ve ‘Nadir Hastalıklar’ öğrenci kulüplerimiz bulunmaktadır. Tübitak öğrenci projeleri, staj ve bitirme projeleri ile öğrencilerimizin araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılması sağlanmaktadır.

Lisans öğrencilerimiz ülkemizin en başarılı öğrencileri arasında yer alır ve üniversitemiz tarafından geniş burs olanakları ile desteklenmektedirler. Ayrıca her yıl çeşitli ülkelerden çok sayıda yabancı öğrenci bölümümüzü tercih etmektedir. Bölümümüz önemli üniversiteler ve araştırma merkezleri ile her yıl artan sayıda Erasmus, İkili anlaşmalar ve diğer bilimsel anlaşmalara imza atmaktadır. 

Mezunlar; yurtiçi ve yurtdışında ilgi alanları ile bağlantılı programlarda (genetik, tıbbi biyoloji, biyomühendislik, kimya ve biyoloji mühendisliği, moleküler biyoloji, nanoteknoloji vb) yüksek lisans yapabilir, araştırmacı/akademisyen olarak üniversitelerde veya araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Ayrıca biyoteknoloji şirketleri, çevre ve doğal hayatı koruma ile ilgili kamu veya özel kuruluşlar, hastanelerin tıbbi genetik, mikrobiyoloji, kök hücre merkezleri, tüp bebek merkezleri vb., biyomedikal şirketler mezunlarımıza iş olanakları sunmaktadırlar. 

Genetik araştırmalar; önümüzdeki 50 yılın iklim değişiklikleri, hastalıklar, enerji, savunma sanayi gibi alanlardaki en önemli sorunlara çare olacak çözümleyici teknolojilerin temelini oluşturacaktır. Buna ek olarak, DNA’nın çok yakında bilgi depolama işlemlerinde de yaygın biçimde kullanılacağını göreceğiz. Genetik çalışmaların yanı sıra, yapay zeka uygulamalarındaki biyoinformatik teknolojilerin geleceği şekillendireceği öngörülmektedir.

İstinye Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi olarak sizleri geleceğin teknolojilerinin gelişmesine katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

neden

neden2