Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Bölüm Başkanının Mesajı

Nadi Serhan Aydın

Dr. Öğr. Üyesi Nadi Serhan Aydın
Bölüm Başkanı

Endüstri Mühendisliği, diğer mühendislik alanları, tıp ve mimarlık gibi bir çok farklı disiplin ve sektörle ‘en’ çok işbirliği imkanına sahip, ‘en’ insan odaklı ve ‘en’ esnek kariyer imkanını sunan mühendislik alanı olması itibariyle öne çıkıyor. Endüstri Mühendisleri insanları da içeren bütünleşik sistemleri tasarlar ve bu sistemleri daha üretken, kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir hale getirirler. Bunu yaparken de mühendislik eğitimleri sırasında kazandıkları analitik, hesaplamalı ve deneysel becerilerinin yanı sıra bütüncül bakış açısı, liderlik ve problem çözme gibi yeteneklerinden faydalanırlar.

Endüstri Mühendisliği, yönetim ve saha arasında bir köprü mühendislik olması itibariyle mezunlarının hem teknik hem de yönetimsel becerilerle donanmış olması gerekir. Bu anlayışla, İstinye Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü tasarlarken yurtiçi ve yurtdışındaki birçok benzer programın güçlü ve zayıf yönlerini inceledik ve bu sayede geleceğin Endüstri Mühendisleri’ni yetiştirmek için en zengin bileşimi ortaya çıkarmaya çalıştık. Bu bağlamda, programımız hızla gelişen akademik kadrosu ve işbirliği ağı ile mezunlarına geniş bir sektör yelpazesi içerisinde başarıya ulaşmak için en çok ihtiyaç duyacakları beceri ve yetkinlik setini kazandırmayı hedefliyor.

Üretim, enerji, sağlık, bilişim, ulaştırma, haberleşme gibi sektörlerde her geçen gün karmaşık, çok boyutlu ve etkileşimli sistemlerin artmasıyla birlikte bu sektörlerde üretim planlamasından, iş geliştirmeye, veri analitiğinden risk yönetimine, yatırım planlamasından otomasyon ve kalite mühendisliğine birçok fonksiyonu icra edebilecek yetkinliğe sahip Endüstri Mühendisleri’ne olan ihtiyacın artarak devam edeceği şüphesiz. Siz de geleceğin mühendislik bölümündeki yerinizi almak istiyorsanız, sizi de İstinye Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’ne bekliyoruz.