Mühendislik Fakültesi

Dr. Öğretim Üyesi Nadi Serhan Aydın’ın Yeni Makalesi

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyemiz Dr. Nadi Serhan Aydın’ın (Prof. Dr. Martin Rainer ile birlikte) “Asset-backed Stable Numéraire Approach for Sustainable Valuation” isimli yeni makalesi Journal of Sustainable Finance and Investment dergisinde yayımlanmak üzere kabul edildi. Makale, finans mühendisliği alanındaki “stokastik kısa oran” gibi konvansiyonel değerleme enstrümanlarının finansal ve finansal olmayan varlık fiyatları üzerinde doğurduğu de-stabilizasyon etkisini ortaya koyduktan sonra varlık değerlemesinde kullanılabilecek sürdürülebilirlik esaslı yeni bir finansal “benchmark” sunuyor.