Mühendislik Fakültesi

Dr. Öğretim Üyesi Nadi Serhan Aydın’ın Yeni Makalesi

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyemiz Dr. Nadi Serhan Aydın’ın (Dr. Erfan Babaee Tirkolaee, Dr. Mehdi Ranjbar-Bourani, ve Prof. Dr. Gerhard-Wilhelm Weber ile birlikte) “A robust bi-objective mathematical model for disaster rescue units allocation and scheduling with learning effect” başlıklı yeni makalesi Computers & Industrial Engineering dergisinde yayımlandı. Makale, afet ekiplerinin doğal afet durumlarında optimal atamasına ilişkin, öğrenme etkisini de hesaba katarak, yeni bir çift-amaçlı, karma tamsayılı doğrusal programlama modeli sunuyor.