Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İstinyelilerin TÜBİTAK Başarısı

İstinye Üniversitesi öğrencileri Adem İlhan Akçakaya, Zübeyde Merve Kala, Berkay Reşat Bor, Hazar Balcı ve İdil Zeybek’in proje önerileri, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

İstinye Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileri Berkay Reşat Bor’un ‘’Prunus Domestica L.’in In Vitro Doku Kültürü Yoluyla Mikroçoğaltımı ve Elde Edilen Bitkilerde Resveratrol Sentezinin Arttırılması’’ ve Hazar Balcı’nın ‘’Ziziphus Jujuba Mill.’in Bitki Doku Kültürü Yoluyla İn Vitro Rejenerasyonu ve Elde Edilen Bitkilerde Resveratrol Üretiminin İncelenmesi’’ adlı projelerinin danışmanlığını İstinye Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Elif Aylin Özüdoğru yürütüyor. İdil Zeybek’in ‘’Marmara Denizi Müsilajının Patojenik Özelliklerinin İncelenmesi’’ projesinin danışmanlığı görevini ise Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Elif Karlık üstleniyor. 

İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri Adem İlhan Akçakaya’nın ‘’Kişinin Ölümünden Sonra Geçen Sürenin (Postmortem Interval (Pmı)) Belirlenmesinde Comet Tekniğinin Uygulanması’’ ve Zübeyde Merve Kala’nın ‘’Genotoksik Hasar Oluşturulmuş Caenorhabditis Elegans Modeli Üzerinde Yeşil Çayın Antioksidan Aktivitesinin Araştırılması’’ adlı projelerinin danışmanlığını ise İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Şardaş yürütüyor.