Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Hakkımızda

 

Prof. Dr. Mehmet Alper Tunga


Prof. Dr. Mehmet Alper Tunga
Dekan

 

Günümüzde, yerel ve evrensel sorunları çözme konusunda mühendislik, temel ve doğa bilimleri en çok gereksinim duyulan alanlardır. İnsanlığın yaşadığı sorunları çözme, hayat kalitesini yükseltme, günlük işleri kolaylaştırma, ileri teknolojiler geliştirme gibi hedeflere matematik, fizik, kimya ve mühendislik alanlarında yapılacak çalışmaların katkısı ile ulaşılabilmektedir. Bu doğrultuda, Fakültemizde mühendislik alanlarından Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği ile Yazılım Mühendisliği; temel ve doğa bilimlerinden Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik ile Kimya bölümleri bulunmaktadır. Bölümlerimiz hem yüksek kalitede hem de uluslararası standartlarda eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirerek bilim adamı yetiştirme amacımıza hizmet etmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda; lisans programlarının yanı sıra Bilgisayar Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Fizik (Doktora) ve Kimya (Doktora) lisansüstü programları ile akademik faaliyetler sürdürülmektedir.

Fakültemiz; Üniversitemizin araştırma odaklı yüksek hedefleri doğrultusunda ileri teknolojiye dayalı araştırmalar yürütmeyi, yeni bilgi ve teknolojileri üretmeyi, yerel ve evrensel sorunlara çözümler geliştirerek toplumun gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Üniversitemizin vizyonu doğrultusunda merkezinde yapay zekanın yer aldığı araştırma ve geliştirme faaliyetlerini tüm mühendislik ve doğa bilimleri alanlarımız ile entegre etmek, hayatlarımıza dokunan ürünler çıkarmak Fakültemizin en önemli öncelikleri arasındadır. Araştırma potansiyeli yüksek, araştırma sonuçlarını faydaya dönüştürebilen, araştırma konuları geniş bir yelpazede olan ulusal ve uluslararası zengin bir akademisyen kadrosu ile yola devam etmekte ve sürekli olarak daha iyi olmak için çaba göstermekteyiz.

Kendimizi geliştirmenin, hayata daha etkili dokunabilen Ar-Ge çalışmaları içerisinde bulunmanın en etkin yollarından biri disiplinler arası etkileşimin sağlandığı ulusal ve uluslararası çalışma grupları içerisinde yer almaktır. Tüm akademisyenlerimizi yurtiçi ve yurtdışında bulunan diğer araştırma grupları ile iş birlikleri geliştirmeleri konusunda teşvik etmekteyiz. Bunun en güzel örneklerinden biri CERN gibi dünyanın önde gelen temel araştırma ve teknoloji merkezlerinde görev alan akademisyenlerimizdir. Diğer bir örnek ise, Tıpta Yapay Zeka Uygulamaları Araştırma Merkezidir.


Fakültemizin eğitim anlayışı; Üniversitemizin misyonu ile bağlantılı olarak öğrenci merkezli ve sektörle iş birliği içinde yeni gelişmeleri sürekli takip eden, benimseyen, uygulayan bir yapıdadır. Amacımız; takım ruhuyla hareket eden, evrensel düzeyde rekabet edebilen, sorunlara akılcı yaklaşan, stratejik planlar yapan, bilgiye önem veren, bilimsel yolda ilerleyen, etik değerlere sahip, üreten, topluma karşı sorumlu bireyler, topluma yön veren yenilikçi ve girişimci liderler yetiştirmektir. Hayat boyu öğrenme felsefesine sahip, öğrenmeyi öğrenmiş, proje odaklı çalışan, üreten İstinyeli mezunlar ile dolu bir geleceği birlikte inşa etmek dileğiyle …