Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Hakkımızda


Prof. Dr. Mehmet Alper Tunga
Dekan V.

Malum, değişim/dönüşüm dediğimiz ancak yaşanmışlık ve tecrübe etme üzerine gerçekleşebilecek bir evrim. İçinde bulunduğumuz yüzyılda gerçekleşen bu hızlı evrim için anahtar kelimeler ise etkileşim ve erişim. Uzmanlık, her zaman olduğu gibi önemli bir olgu; ama uzmanlıkların gerekleri çok değişti, kesişim bölgeleri ise çok çeşitlendi. Akademi bu süreçte nasıl bir konumda olmalı sorusunun cevabı ise en temel iki bileşen olan akademisyen ve öğrenciden yola çıkararak tartışılabilir.

 

Bir akademisyenin sadece günün değil, geleceğin öngörüsüne de sahip olabilmesi için aktif olarak araştırma-geliştirme faaliyetlerinin içinde bulunması ve bunun da ötesinde, gerek disiplinler arası gerekse çok disiplinli işbirlikleri yapması gerekiyor. Günümüzde, öğrencinin ihtiyacı olan ise sadece kitap bilgisini almak değil, bilgiyi kullanarak olayları ilişkilendirebileceği ve hayal ederek bunu gerçekleştirebileceğine inandığı yetkinlik ve özgüveni edinmektir.

 

Üniversitelerin, içinde bulunduğumuz değişim/dönüşüm sürecinde sorumluluğu işte bu farkındalıktaki öğrenci ile yukarıda belirtilen profildeki akademisyenin etkileşebileceği imkan ve koşulları sağlamakla başlıyor. Bununla birlikte, öğrencinin, sadece alan içi ya da alanının kesiştiği uzmanlıkları deneyimlediği derslere ve akademisyenlere değil, alan dışı ve kişisel gelişimini destekleyerek vizyonunu yönlendirebilecek derslere ve akademisyenlere erişimi de kritik önemdedir.

Yapay zeka veya veri madenciliği gibi teknolojileri düşündüğümüzde akla ilk gelen alanlar klasik anlamda yazılım ve bilgisayar mühendisliği olabilir. Oysa, makine mühendisliğinden endüstri mühendisliğine, tıptan psikolojiye kadar akla gelebilecek her alanda bu teknolojiler sayesinde çok daha ileri araştırmalar yapılabiliyor ve hayata dokunan uygulama ve sonuçlar çıkıyor. Örneğin, üniversitemizdeki Tıpta Yapay Zeka Uygulamaları Araştırma Merkezi, gerek Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, gerekse Tıp Fakültesi öğrencilerinin güncel problemlere yenilikçi çözümler üretebildikleri fırsatlar sunmaktadır. Bir diğer etkileşim örneğinde ise, CERN gibi dünyanın önde gelen temel araştırma ve teknoloji merkezlerinde görev alan akademisyenlerimiz mühendislik öğrencileriyle yaptıkları çalışmalarla onları 21. yüzyılın doğurgan teknolojileriyle tanıştırmaktadır.

 

İstinye Üniversitesinin vizyonunda yukarıda değinilen “etkileşme” ve “erişim” önceliklidir. Bu öncelikleri güvence altına alan kurumsal kültürün temelinde ise Ar-Ge ve sürekli iyileştirme yatmaktadır. Araştırma yönü kuvvetli akademisyenlerin rol-modelliğinde, sürekli güncellenen ve çeşitliliğe imkan veren eğitim-öğretim programlarıyla öğrencilerimize geleceğin koşullarına adapte olabilecekleri yetkinliği kazandırırken onları “öğrenmeyi öğrenmiş” bireyler olarak mezun etmeyi hedefliyoruz.

Prof. Dr. Mehmet Alper Tunga - Dekan Vekili
Prof. Dr. Sertaç ÖZTÜRK - Prof. Seçilmiş Üye
Prof. Dr. Hatice GÜLEN - Prof. Seçilmiş Üye
Prof. Dr. Dursun DELEN - Prof. Seçilmiş Üye
Doç. Dr. Armağan Fatih KARAMANLI - Doçent Seçilmiş Üye
Doç. Dr. Ali ÇİVRİL - Doçent Seçilmiş Üye
Dr. Öğr. Üyesi Elif KARLIK  - Dr. Öğr. Üyesi Seçilmiş Üye

Prof. Dr. Sertaç ÖZTÜRK Prof. Seçilmiş Üye
Prof. Dr. Hatice GÜLEN - Prof. Seçilmiş Üye
Prof. Dr. Abdullah OLGUN - Prof. Seçilmiş Üye
Doç. Dr. Ali ÇİVRİL - Doç. Seçilmiş Üye
Dr. Öğr. Üyesi Sinem FIRTINA - Dr. Öğr. Üyesi Seçilmiş Üye
Doç. Dr. Elif Aylin ÖZÜDOĞRU - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Selim KALAYCI - Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Ferzat ANKA - Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Sinem TUNCEL KOSTAKOĞLU - Kimya Bölüm Başkan Vekili
Doç. Dr. Armağan Fatih KARAMANLI - Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Işık Ateş KIRAL  İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Vekili
Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇAKIR HATIR - Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Nadi Serhan AYDIN - Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILDIRIM - Matematik Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Aslı KUTLU - Biyoenformatik ve Genetik Bölüm Başkanı