Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Akademik Kadro

Gürsan Çoban

Gürsan Çoban,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümünde 2004 yılında tamamlayan Gürsan ÇOBAN, 2007 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İstatistik Yüksek Lisans ve 2016 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Doktora programını tamamlamıştır. Doktora sonrasında 2016-2019 yılları arasında Koç Üniversitesi biyo-sıvı ve kardiyovasküler mekanik laboratuvarında araştırmacı olarak bulunmuştur.

Araştırma Alanları: Katı Biyomekaniği, Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Analizi