Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Akademik Kadro

Nadi Serhan Aydın

Nadi Serhan Aydın,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

Lisans eğitimini 2006 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan Dr. Aydın, yüksek lisans (2011) ve doktora (2016) derecelerini Finansal Matematik alanında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Matematik Enstitüsü’nden almıştır. Doktora tez çalışmalarını Imperial College London bünyesindeki Finansal Sinyal İşleme (FSP) Laboratuvarı’nda yürütmüş olup lisansüstü çalışmaları sırasında ayrıca Heidelberg ve Ulm Üniversiteleri’nde konuk araştırmacı olarak yer almıştır. 2011-2016 yılları arasında uluslararası bir kuruluş bünyesinde finansal sektör kalkınmasına yönelik çok paydaşlı projeler yürütmüştür. Dr. Aydın, 2017 yılında TED Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde yarı-zamanlı olarak dersler vermiş olup halen sektöre yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Küresel Risk Profesyonelleri Derneği (GARP) Finansal Risk Yöneticisi (FRM) sertifikasına sahiptir ve çeşitli uluslararası dergilerde hakemlik ve yardımcı editörlük yapmaktadır.