Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Akademik Kadro

Nadi Serhan Aydın

Nadi Serhan Aydın,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi, Bölüm Başkanı

Lisans eğitimini 2006 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan Dr. Aydın, yüksek lisans ve doktora derecelerini, sırasıyla 2011 ve 2016 yıllarında, Finans Mühendisliği alanında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Matematik Enstitüsü’nden almıştır. Doktora tez çalışmalarını Imperial College London bünyesindeki Finansal Sinyal İşleme (FSP) Laboratuvarı’nda yürütmüş olup lisansüstü çalışmaları sırasında ayrıca Heidelberg ve Ulm Üniversiteleri’nde konuk araştırmacı olarak bulunmuştur. 2011-2016 yılları arasında uluslararası bir kuruluş bünyesinde finansal sektör kalkınmasına yönelik Dünya Bankası ve çeşitli Birleşmiş Milletler alt kuruluşlarını da içeren çok paydaşlı araştırma ve projeler yürütmüştür. İstinye Üniversitesi’ne katılmadan önce TED Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde dersler veren Dr. Aydın, Küresel Risk Profesyonelleri Derneği (GARP) Finansal Risk Yöneticisi (FRM) sertifikasına sahiptir. Çeşitli uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik ve misafir editörlük yapmaktadır. Araştırma alanları, matematiksel finans, hesaplamalı optimizasyon, finansal sinyal işleme, ve makine öğrenmesi / takviyeli öğrenme konularını içermektedir.

Temel Alanları: Endüstri Mühendisliği,  Stokastik (Olasılıksal) Süreçler,  Risk Yönetimi,