Mühendislik Fakültesi

Akademik Kadro

Nadi Serhan Aydın

Nadi Serhan Aydın,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

Lisans eğitimini 2006 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan Dr. Aydın, yüksek lisans (2011) ve doktora (2016) derecelerini Finansal Matematik alanında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Matematik Enstitüsü’nden almıştır. Doktora tez çalışmalarını Imperial College London bünyesindeki Finansal Sinyal İşleme (FSP) Laboratuvarı’nda yürütmüş olup lisansüstü çalışmaları sırasında ayrıca Heidelberg ve Ulm Üniversiteleri’nde konuk araştırmacı olarak yer almıştır. 2011-2016 yılları arasında uluslararası bir kuruluş bünyesinde finansal sektör kalkınmasına yönelik çok paydaşlı projeler yürütmüştür. Dr. Aydın, 2017 yılında TED Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde ders vermiş olup halen sektöre yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Küresel Risk Profesyonelleri Derneği (GARP) Finansal Risk Yöneticisi (FRM) sertifikasına sahiptir ve çeşitli uluslararası dergilerde hakemlik ve yardımcı editörlük yapmaktadır.

Temel Alanları: Endüstri Mühendisliği, 

AYDIN NADİ SERHAN,RAINER MARTIN. (2020), Asset-backed stable numéraire approach for sustainable valuation, Journal of Sustainable Finance and Investment,
AYDIN NADİ SERHAN. (2017), A Quantitative Framework for Testing the Resilience of Interes-free Portfolios under IFSB and Basel Capital Rules, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 10(3), 290-311.
AYDIN NADİ SERHAN,RAINER MARTIN. (2013), Valuation of power swing options, Journal of Energy Markets, 6(3), 89-110.
GIEBEL STEFAN,RAINER MARTIN,AYDIN NADİ SERHAN. (2013), Simulation and Prediction of Wind Speeds: A Neural Network for Weibull, Journal of Iranian Statistical Society, 12(1), 293-319.
AYDIN NADİ SERHAN,KUCUKOZMEN COSKUN. (2010), Stress Testing of Energy-Related Derivative Instruments Based on Conditional Market Risk Models, Journal of Energy, Market and Regulation, 1(2), 121-144.
AYDIN NADİ SERHAN (2017), "Financial Modelling with Forward-looking Information: An Intuitive Approach to Asset Pricing", "İngilizce", Mühendislik Temel Alanı->Endüstri Mühendisliği, Bilimsel Kitap