Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bölümlerimiz

İstinye Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, ülkemizde yeni nesil mühendisler eğitme ve onları yetiştirme ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştur. Fakültemizin kuruluş amaçlarından biri de mühendislik eğitimi ve araştırmalarının sürdürülebileceği birinci kalite bir eğitim kurumunu ülkemize kazandırma isteğimizdir. Liv Hospital, Medikal Park ve VM Medikal Hastanelerinin kurucuları, dünyanın ve Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinin arasında kalıcı bir yer edinmek amacıyla İstinye Üniversitesi’ni kurmuşlardır. İstinye Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak hedeflerimiz bunlarla da sınırlı değildir. Mühendislik dünyasındaki değişimlere ivme kazandıran, bu alanda geliştirilecek yeni yöntem ve metotların, üretilecek fikirlerin öncüsü olan bir eğitim merkezi haline gelmek nihai amacımızdır.

Onbir bölümden oluşan fakültemiz, eğitim ve araştırmada yakın bir iş birliği içinde çalışacaktır. Bölümlerimizin arasında hiçbir duvar bulunmamaktadır. Biz İstinye Üniversitesi bünyesinde tüm öğretim üyelerimiz ve araştırmacılarımızla kendini yaptığı işe adamış bir Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’yiz.