Mühendislik Fakültesi

Bölüm Hakkında

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Feyzi Ateş,
Bölüm Başkanı

İstinye Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesindeki Yazılım Mühendisliği Bölümünde eğitim süresi dört yıl olup, lisans eğitimi verilmektedir. Bölümdeki eğitim dili Türkçedir. Program kontenjanı 54 %50 burslu ve 6 tam burslu olmak üzere toplam 60 olarak belirlenmiştir.

Yazılım Mühendisliği sistemli, düzenli, ölçülebilir mühendislik yaklaşımın yerine geliştirmede, yazılımların işlenilmesinde ve bakımı süreçlerinde uygulanmasıdır. 1960’lardan itibaren dünyada yazılım temelli sistemlere olan talep hızla artmaktadır. Yıllar içerisinde farklı çözümler uygulanmış olsa da yeterli üretim kapasitesine erişilememiştir. Bu yetersizlik, “yazılım krizi” söylemiyle dünya literatüründe yerini almıştır. Bu süreç modern anlamda bugünkü yazılım mühendisliğinin doğumuna sebep olmuştur.

Yazılım Mühendisliği programının temel amacı, ülke ihtiyaçları göz önüne alınarak mühendislik temel eğitimini ve formasyonunu almış, bilgi sistemleri ve bilgisayar yazılımları geliştirme konusunda özelleşmiş, bilgili, ilkeli, alanında dünyadaki gelişmeleri izleyen, donanımlı mezunlar vererek, her türlü kamu ve özel kuruluşta çalışabilecek ya da kendi işini kurabilecek nitelikli mühendis ve yönetici adayları yetiştirmek; bilimsel çalışmalar yapmak ve bu alanda bilgi üreterek topluma katkı sağlamaktır. Bu amaca yönelik olarak, bilgi toplumunun ihtiyaçları doğrultusunda kendisini hazırlamış, mesleğinin temel evrensel ilke ve değerlerine bağlı, süreçlerine hakim, girişimci bir ruh taşıyan, yetişmiş insan kaynağı üretilmesi amaçlanmaktadır.

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri en çok önem verilen ve sürekli değişim ve gelişimlerin olduğu alanların başında gelmektedir. Sağlıktan dış ticarete, eğitimden tasarıma birçok alanda aktif bir şekilde kullanılan bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve süreçlere adapte edilmesi konusunda en çok ihtiyaç duyulan konu eğitimli personel teminidir. Dünyada ve eş zamanlı olarak Türkiye’de bilgi toplumunun ve yeni endüstri devriminin hızlı gelişimi doğrultusunda nitelikli eleman ihtiyacı giderek artmaktadır. Söz konusu alana ilgi duyan, eğitim alarak mesleki anlamda uzmanlaşmak isteyenlere, talep ettikleri eğitim ihtiyacı sunularak istihdam olanağının sağlanması amaçlanmaktadır.

Dünyada ve Türkiye’de son yıllarda görülen gelişmeler, bilgiye her zamankinden daha hızlı ve doğru biçimde erişime olan ihtiyacın artması, ülkelerin yazılım geliştirme konusunda yetişmiş mezunlarına giderek artan oranda ihtiyaç duyulacağını ortaya çıkarmıştır. Yazılım Mühendisliği Bölümü bu anlamda, her türlü yazılım temelli sistemlerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlama, analiz, yürütme ve sınama fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, kuram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulanması bilgi ve becerisine sahip, uluslararası nitelikte mühendisler yetiştirmeyi ve yazılım alanında yürütülecek araştırmalarla, bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Programdan mezun olacak öğrenciler “Yazılım Mühendisi” unvanını alacaklardır.

Yazılım Mühendisliği Lisans Programı’nda eğitim ve öğretim etkinlikleri, uygulama ile ilişkili olarak gelecekteki çalışma ortamlarına hazırlanma amacına yönelik olacaktır. Buna ek olarak, yazılım veya bilgi işlemeye dayalı ilişkili bir alanda bir yüksek lisans programına devam için bir temel oluşturma hedeflenmektedir. Yazılım Mühendisliği oldukça geniş kapsamlı istihdam alanı çeşitliliğine sahiptir. Hem özel sektörde hem de kamu kurumlarında, üniversite ve diğer eğitim ve araştırma kurumlarında bu program tarafından yetiştirilecek insan gücüne gereksinim vardır. Yazılım Mühendisliği alanında kazanılan uzmanlık ve bilgi seviyesi ile uyumlu olarak, uygulama ve pratiğe dayalı bir eğitim modeli hedeflenmiştir. Yazılım Mühendisliği Programı genel mühendislik bilgisi, yönetim alan bilgisi (ekonomi, hukuk, iletişim, raporlama, mühendislik yönetimi), mesleki temel bilgiler (ayrık matematik, programlama dilleri, veri yapıları, algoritmalar, işletim sistemleri, vb.) ve becerisi (laboratuvar uygulamaları) kazandıran derslerden oluşmaktadır. Zorunlu derslerin yanı sıra, hem genel amaçlı hem de mesleğe yönelik çeşitli seçmeli dersler alınarak belli konularda uzmanlaşma sağlanabilecektir. Programın süresi dört yıldır. Öğrenciler, dört yıl boyunca öğrendiği konuları uygulayacağı bir gerçek hayat problemini çözmeyi hedefleyen bir bitirme projesini tamamlamak zorundadır.

Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencileri IV. ve VI. yarıyıl sonlarında yaz stajlarını yapacaklardır. Fakültemiz, bölümde eğitimlerini sürdürecek öğrencilerin staj ve iş bulma konularının hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde çözülmesini sağlamak için ilgili sektörde faaliyet gösteren önemli temsilcilerle görüşmeler yapmaktadır. Bu doğrultuda söz konusu bölümde yer alan uygulama derslerinin de sektör temsilcilerinin desteğiyle şekillenmesini sağlamak adına eğitimde işbirliğine gidilecektir.

Yazılım Mühendisliği Bölümü ile Üniversitemizin diğer birimleri olan Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu ve Tıp Fakültesi arasında bu birimlerin ihtiyacı olan uygulama alanları bağlamında işbirliği gerçekleştirilecektir. Öğrencilere, bölümlerinde edindikleri mühendislik formasyonunu sağlık alanında geliştirecekleri yazılım sistemleriyle pratik olarak artı değere dönüştürebilme olanağı sağlanacaktır. Bölümde gerçekleştirilecek olan akademik çalışmalar sağlık bilişim ve yazılım sistemleri, sağlık verilerinin kişisel mahremiyet unsurları korunarak toplanması, iletilmesi, işlenmesi, yorumlanması ve insan doğasını anlamaya yönelik olarak anlamlandırılmasına odaklanacak ve mezun olacak öğrencilerin de bu alanlarda uzmanlaşma olanaklarının güncel tutulmasına özel bir önem verilecektir.

Topkapı Kampüsü

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

Telefon: 0850 283 60 00
Eposta: info@istinye.edu.tr

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark