Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Bölüm Başkanının Mesajı

Doç. Dr. İhsan Çiçek, Dr. Öğr. Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi İhsan Çiçek,
Bölüm Başkanı

Elektrik – Elektronik Mühendisliği, son 150 yılda hayatımızı en çok etkileyen alandır. 1815’lerde telgrafın bulunmasıyla başlayıp günümüzde iletişim ve tıp alanlarında kullanılan lazerlere kadar uzanan süreci ele aldığımızda elektrik-elektronik mühendisliği bölümü bu süreçte en göze çarpan alan olmaktadır. Elektrik-elektronik mühendisliği fizik alanı ile yakında ilişkili olup faydacı bir odağa sahiptir. Fizik alanında, özellikle de kuantum fiziği alanında elde edilen bütün buluşlar, ya yeni bir cihaz yapmaya çalışan ya da bu buluşları yeni bir cihazda kullanmaya çalışan elektrik-elektronik mühendisleri tarafından pratiğe dökülür.

Elektrik-elektronik alanında kaydedilen ilerlemeler bizleri telgraftan telefona, gezegenler arası iletişimden mobil programlama ve iletişime kadar getirdi. Transistorların temel akım mekanizmaları olarak kullanmaya başlanması bilgisayarların olağanüstü hıza ve hafıza kapasitesine sahip olmasını sağlamıştır. Lazer ışınlarının, bilgisayarların ve iletişim araçlarının yanı sıra henüz herkesin erişimi olmadığı birçok elektrik elektronik mühendisliği icadı bulunmaktır. Elektrik-elektronik mühendisliği ile tıp alanının bir arada çalışması lazer ameliyatları, robotik, biyomedikal görüntüleme sistemleri, MRI, gibi birçok harika buluşu hayatımıza katmıştır. Modern tıpta birçok yerde elektrik-elektronik mühendisleri tarafından geliştirilen aletler, sistemler ve metotlar tanı ve tedavi için kullanılmaktadır.

İstinye Üniversitesi’nde elektrik-elektronik mühendisliği eğitimi oldukça yoğundur. İlk iki yıl elektrik-elektronik mühendisliğinin temel prensipleri ele alınmaktadır. Matematik, analiz ve diferansiyel denklemlerin yanı sıra, öğrencilerimiz elektrik devrelerini, kuantum fiziğini, elektromanyetik sistemleri, elektronik devreleri ve sistemleri de öğrenmektedirler. Son iki yılda ise tıp mühendisliği ara yüzü, mobil iletişimler ve optik gibi bölümün belirli bazı alanları üzerine odaklanıyoruz. Bu iki yıl dijital sinyal işleme, görüntü işleme, mikroişlemciler, optik ve ileri elektronik dersleri vardır.

Buna ek olarak, elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği bölümlerimiz birbirleriyle yakinen çalışmaktadır. Böylece bu üç alanın ortak konularını içeren dersler de verilmektedir. Bu dersler, Python C, MATLAB ve Mathematica programlama, makine zekâsı, entegre bilgisayar sistemleri ve mikroişlemcileri içermektedir.