Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Dr. Şenol Pişkin’in Projesine TÜBİTAK Desteği

İstinye Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şenol Pişkin’in Artırılmış Gerçeklik Simülasyon ve Rüzgâr (Akış) Etkileşim Platformu Geliştirilmesi isimli projesi TÜBİTAK 3501 çağrısı kapsamında kabul edildi.

Sanal gerçeklik teknolojilerinin ve kullanım alanlarının oyun pazarı dışında eğitim, sağlık ve savunma gibi birçok alanda da faydalı araçlar olarak yer almaya başladığı günümüzde; (Simülatörler, 3B eğitici interaktif animasyonlar) fizik motorları üzerinden oluşturulacak dokunma ve akış gibi sanal etkileşimleri yenilikçi yöntemlerle gerçek hayata aktarmayı hedefleyen Artırılmış Gerçeklik Simülasyon ve Rüzgâr (Akış) Etkileşim Platformu Geliştirilmesi Projesi, görsel ve işitsel duyularla sınırlı olan sanal/artırılmış gerçeklik ortamları daha farklı duyuları da kapsayacak şekilde genişletilebilecektir. Projede ayrıca sanal/artırılmış/genişletilmiş gerçeklik teknolojileri ile bütünleşmiş halde hesaplamalı benzetim, haptik etkileşim ve giyilebilir cihazların geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Oluşturulacak deneyimlemeler özellikle evden çıkamayan veya sınırlı çıkabilen, fiziksel engelli ve zihinsel engelli bireylere terapi şeklinde uygulanarak oldukça büyük bir fayda sağlanabilecektir. Ders anlatımı veya simülatör (uçak, gemi, denizaltı gibi) eğitimlerinde gerçekçiliği arttırmak için de kullanılabilecek olan proje, bunlar dışında savunma sanayii ve oyun pazarında da kendine oldukça iyi bir yer bulabilecek. Özellikle oyun pazarının büyüklüğü uygulamanın hem ekonomik hem de ulaşılabilecek kişi sayısı olarak yaygın etkisini artırmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Şenol Pişkin hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.