Mühendislik Fakültesi

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

Bölüm Hakkında

Dr. Öğr. Üyesi Nadi Serhan Aydın

Dr. Öğr. Üyesi Nadi Serhan Aydın,
Bölüm Başkanı

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümünü, doğru sonuçları istenen süre zarfında teslim edecek şekilde projeleri tanımlayıp üzerinde çalışarak, analiz ederek ve yöneterek, 5 diğer bölümü bir tek hedef doğrultusunda birbiriyle ilişkilendiren bir bağ olarak düşünerek tasarladık. Endüstri ve Sistem Mühendisleri, ekiplerin doğru zamanda doğru bileşen üzerinde çalışmalarını sağlamak ve kaynak israfını ortadan kaldırmak için işlemler, sistemler ve kuruluşlar üzerine odaklanırlar. İstinye Üniversitesi’ndeki Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümü, mezunlarımıza geniş bir meslek yelpazesi içerisinde, başarıya yönelik en temel esasları sunmayı amaç edinmiştir.

Müfredatımız, fizik, kimya ve matematik, yazılım mühendisliği, bilgisayar destekli tasarım gibi dersleri içeren geniş bir eğitim ile başlamaktadır. Üst sınıflardaki dersler, optimizasyon, olasılık, modelleme, deney tasarımı, simülasyon, ergonomi, sistem güvenlik mühendisliği ve mühendislik ekonomisi gibi endüstri ve sistem mühendisliği alanında ihtiyaç duyulan belirli yöntem ve tekniklere odaklıdır. Son sınıflarda ise, öğrencilerimizin, üretim yönetimi, arz zincirleri ve lojistik, mantıksal analiz ve yapay zekâ ile öğrenme, insan faktörleri ve endüstriyel tasarım ile hizmet sistemi gibi alanlardan birinde ihtisas yapmalarını arzu etmekteyiz.